Kodutu. Foto: Bigstockphoto

Kodutus on Ameerika Ühendriikides järsult kasvanud, nagu nähtub USA eluasemete ja linnade arengu ministeeriumi (United States Department of Housing and Urban Development, HUD) vastselt koostatud raportist. 

HUD-i aruande kohaselt on Ühendriikide kodutute koguarv kasvanud tänaseks 653 000 inimeseni, mis kujutab endast kõikide aegade rekordit. 

Ministeeriumi 15. detsembril avaldatud aruandes on kodutuse kasvu peamiste aluspõhjustena märgitud inflatsiooni koos koroonapandeemia aegsete väljatõstmise keelustamise kaitsemeetmete lõppemisega. Täiendava olulise tegurina märgib aruanne USA eluasemete pakkumise nappust.

HUD-i igaaastane analüüs tõi esile USA kodutute arvu 12 protsendilise tõusu (ehk kasvu 70 650 inimese võrra) võrreldes aastataguse ajaga. See näitaja kergitas Ameerika kodutute koguarvu 653 104 inimeseni, mis on kõrgeim näitaja alates 2007. aastast, mil vastavat raportit esmalt koostama hakati. 

"Nende jaoks, kes on eluasemeta inimeste kriisi eesliinil, ei ole see statistika üllatav. Inimesed üle kogu riigi on hädas, et tasuda hüppeliselt tõusnud üürimakseid," tõdes Ann Olivia, kodanikuühenduse "Riiklik kodutuse väljajuurimise allianss" (National Alliance to End Homelessness) tegevjuht. 

Kõige dramaatilisem oli kodutuse suurenemine Ühendriikides lastega peredes elavate inimeste seas. Vastav näitaja tõusis 15,5 protsendi võrra. 

Järgnesid saatjata noortena registreeritud kodutud, kelle arv kasvas 15,3 protsendi võrra. 

HUD-i andmetel on kodutuse arvu suurenemine tingitud peamiselt esmakordselt kodutust kogevate inimeste arvu järsust suurenemisest. 2021. ja 2022. vahelisel ajal kasvas esmakordselt kodutuks jäänud inimeste arv erakordselt 25 protsenti.

HUD-i sõnul on esmakordse kodutuse hüppeline suurenemine tingitud omakorda mitme teguri kombinatsioonist, sealhulgas üüritõusudest ning pandeemia-aegsete kaitsemeetmete ning väljatõstmiste ja eluaseme kaotamise ennetamisele keskendunud programmide lõpetamisest.

Ajavahemikul 2001-2022 tõusis mediaanüüri inflatsiooniga korrigeeritud näitaja USA-s 18,8 protsenti, samas kui üürniku leibkonna mediaansissetulek tõusis sama aja jooksul üksnes 4,3 protsenti.

Toimetas Adrian Bachmann