Foto: Piqsels

Aprilli alguses avaldatud uuringust selgub, et ettevõtete juhtimist nõustava üle ilma tegvutseva McKinsey nelja uuringut, milles väidetakse, et "rassiline ja sooline mitmekesisus" toob sisse rohkem raha, ei ole võimalik kontrollida.

Üks maailma suurimaid ärikonsultatsiooniettevõtteid McKinsey & Company avaldas 2015., 2018., 2020. ja 2023. aastal uuringud, milles väidetakse, et statistiliselt on olemas positiivne suhe ettevõtte tulemuste ning juhtkonna rassilise ja soolise mitmekesisuse vahel. Majandusteaduse ajakirjas Econ Journal Watch (EJW) üllitatud uuringus üritasid majandusteadlased Jeremiah Green ja John R M Hand McKinsey uuringuid korrata. Greenil ja Handil ei õnnestunud jõuda samadele tulemustele ning nad hoiatavad, et McKinsey poolt uuringus kasutatud meetodid ei kannata kriitikat ning ettevõtte antud uuringuid ei tohiks uskuda, vahendab Daily Caller

"Mõistlik on olla ettevaatlik toetumisel McKinsey uuringu tulemustele, mis toetavad nägemust, et Ameerika Ühendriikide börsiettevõtted saavutavad paremaid rahalisi tulemusi kui suurendavad juhtkonna rassislist/rahvuslikku mitmekesisust. Meil ei õnnestunud taasluua samasugust statistilist sidet ettevõtte tulemuste ja selle juhtkonna rassi/rahvusliku mitmekesisuse vahel viisil, nagu on esitatud nende uuringus," kirjutavad EJW-s avaldatud uuringu autorid. 

EJW uuringus nenditakse, et viisil, kuidas McKinsey viis oma uuringu läbi, tekitas "vaikimisi põhjuslikkuse suuna" (default direction of causality) viisil, et kui mingil ettevõttel hakkab minema majanduslikult paremini, siis selle juhtkonnas suureneb loomulikult teel erinevate rahvuste ja rasside esindajate hulk, "mitte vasupidi". McKinsey tõlgendas selliseid tulemusi vastupidises suunas ja leidis, et mitmekesine juhtkond toob kaasa paremad majandustulemused. Milline tõlgendus on Greeni ja Handi sõnul vigane. 

Nad kinnitavad, et neil ei õnnestunud luua statistilist sidet ettevõtete juhtkonna rassilise koostise ja selle paremate majandustulemuste vahel.

Kõigi nelja McKinsey uuringu kaasautor on Dame Vivian Hunt, kes on konsultatsiooniettevõtte Ühendkuningriigi ja Iirimaa haru juhtivpartner.

Osutatud McKinsey uuringud on üks personalijuhtimise DIE – mitmekesisus, kaasamine ja õiglus – ideoloogia nurgakividest.

Toimetas Karol Kallas