Foto: BigStockPhoto

Viiel mandril asuva 17 lõunapoolkera riigi andmete analüüs osutab võimalusele, et Covidi "vaktsiinid" ei päästnud elusid, vaid põhjustasid maailmas 17 miljoni inimese elust lahkumise.

Kanada mõttekoja CORRELATION Research in the Public Interest (SUHTSEOS Teadusuuringud Avalikes Huvides) koostatud teadusuuring, mis kannab nime "Covid-19 vaktsiinidega seotud suremus lõunapoolkeral" (COVID-19 vaccine-associated mortality in the Southern Hemisphere). Uuringus vaadeldi seitsetteist lõunapoolkeral ja ekvaatori piirkonnas asuvat riiki ning tuvastati, et "vaktsiinisüstidel" ei olnud Covidi ajal mitte mingisugust suremust vähendavat mõju, vahendab Epoch Times.

Tegemist on seni eelretsenseerimata uuringuga.

Uuringu läbi viinud neli teadlast tuvastasid hoopis, et Covid-19 "vaktsiinide" kasutusele võtmise järel suurenes "enneolematul määral" kõikidest põhjustest tingitud suremus (all cause mortality). Eriti rängalt mõjusid vanemate inimeste suremusele kolmandad ja neljandad võimendusdoosid.

Uuringus kvantifitseeriti vaktsiinidooside suremuse määr (vaccine-dose fatality rate; vDFR) kõikides vanuserühmades. Analüüsides suremuse andmestikku arvutasid teadlased välja kõigi vanuserühmade Covidi süstide mürgisusest põhjustatud suremuse keskmise määra. vDFR-i keskmiseks tulemuseks osutus kõikides riikides ja kõikides vanuserühmades üks surm 800 süsti kohta. Kui kohandada see määr kõikide maailmas tehtud Covidi "vaktsiinide" süstide arvule, mida on 10. oktoobri seisuga tehtud 13,51 miljardit, siis võib tulemuseks olla ümmarguselt 17 miljonit süstisurma. 

"Selline number osutaks, et aset on leidnud tohutu iatrogeenne (arsti tekitatud/ravist johtuv) sündmus, mis tappis 0.213 ± 0.006 protsenti maailma inimestest, mis tähendab ühte surma 470 elava inimese kohta vähem kui kolme aasta jooksul. Lisaks ei hoidnud süstid mõõdetaval määral ära ühtegi surma," kirjutavad uuringu autorid. Teadlaste sõnul on Covid-19 "vaktsiinidega" kaasnev surmaoht nende hinnangul ligikaudu tuhat korda suurem kui seda näitavad varasemad kliinilised uuringud, kõrvalnähtude andmebaasid ja surmatunnistuse alusel tehtud statistika. 

"Kõikidest põhjustest tingitud suremus on hea tunnusjoon, mida kasutada meditsiinistatistika analüüsides, sest selles pole mitmetimõistmist, kas keegi on surnud või ei ole," kommenteeris uuringut Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) vanemteadur Stephanie Seneff. "See osutab väga suurele murekohale, et autorid on leidnud 17 riigis ühesuguse trendi, mis näitab koos laiaulatusliku Covidi vaktsiinisüstide manustamisega märkimisväärset kõikidel põhjustel surmade hulga suurenemist. Hinnang, et 800 süsti toob üle maailma kaasa ühe surma, on äärmiselt murettekitav." 

Seneffi sõnul annab tema enda teadustöö võimalike vaktsiinide tekitatud tervisekahjustuste mehhanismide teemal alust arvata, et Covidi "vaktsiinid" on "äärmiselt mürgised" ja neid ei tohiks lubada inimeste peal katsetada.

Uuringu olulisemad järeldused

Uuringus analüüsiti kõikidest põhjustest tingitud surmade maailma suremuse andmebaasi 17 ekvaatori piirkonna ja lõunapoolkera riikide andmeid: Argentiina, Austraalia, Boliivia, Brasiilia, Tšiili, Colombia, Ecuador, Malaysia, Uus-Meremaa, Paraguay, Peruu, Filipiinid, Singapur, Lõuna-Aafrika, Surinami, Tai ja Uruguay. 

Ekvaatori lähedal asuvates riikides pole suve ja talve aastaaegu, mille tõttu pole neis riikides ka aastaaegade lõikes erinevaid kõikidest põhjustest tingitud surmade mustreid. 

Nimetatud viiel kontinendil asuvates riikides elab 9,1 protsenti maailma rahvastikust ja neis tehti 10,3 protsenti maailma Covid-19 süstidest. Keskmiselt tehti 1,91 süsti kõikide (igas vanuses) inimeste kohta ja arvestatud on pea kõikide tootjate kõikide Covid-19 "vaktsiinitoodetega".

180-leheküljelise uuringu olulisemad järeldused on:

  • Kõikides riikides suurenes koos Covid-19 vaktsiinide kasutusele võtuga suremus kõikidel põhjustel.
  • Kui Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas 11. märtsil 2020. aastal välja Covidi pandeemia, siis üheksas riigis 17-nest ei tuvastatud enne Covid-19 vaktsiinikampaaniat märkimisväärselt suuremat suremust.
  • Ennenägematud kõikidel põhjustel suremuse tipud tabasid lõunapoolkera riike 2022. aasta jaanuaris ja veebruaris, mis on seal suvekuud. Suremuse tipud 15 riigis uuringus vaadeldud 17-st langevad kokku või järgnevad ajale kui inimestele hakati manustama võimendusdoose.
  • Kõiki vaadeldud riike tabas kõikidel põhjustel liigsuremus peale vaktsineerimise algust 2021. aasta jaanuaris ja kokku on liigsurmade arv 1,74 miljonit. See tähendab ühte surma 800 süsti kohta.
  • vDRF suurenes eksponetsiaalselt koos vanusega ja ulatus 90-aastaste ning vanemate inimeste puhul, kellele manustati neljas "vaktsiinisüst", pea viie protsendini

"Kõikidel põhjustel suremuse "kõvades" andmetes pole mitte mingisugust tõestusmaterjali, et Covid-19 vaktsiinide kasutuselevõtust oleks olnud mingisugustki kasu. Ei päästetud mitte ühtegi elu," kommenteerib uuringut CORRELATION-i kaasdirektor ja üks uuringu läbi viinud teadlastest Denis Rancourt

"Hoopis vastupidi, tõestusmaterjali võib mõista pigem viisil, et inimesed allutati mürgisele ainele. Süstijärgne surmaoht kasvab eksponentsiaalselt koos vanusega. Poliitikad, mis nõuavad eelkõige vanurite süstimist, tuleks koheselt ära lõpetada," leiab füüsikavaldkonna doktorikraadiga Rancourt.

"Kui vaktsiinid hoiavad ära haiguse ülekandumise, nakatumise või raske haigestumise, siis oleks pidanud süstimise järel suremus langema, mitte kasvama, nagu tuvastati vaadeldud vanemate inimeste rühmas peale kiirendatud korras võimendusdooside manustamist. Samuti ei kasvaks suremus peale vaktsineerimist, kui enne vaktsiine ei olnud [viiruse leviku ajal] suuremat suremust, nagu on dokumenteeritud meie uuringus kolmel mandril asuva üheksa riigi kohta," kirjutatakse uuringus. 

Teadlased lisavad, et samadele mustritele, nagu nende uuringus, osutavad lisaks India, Kanada, Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli andmed. Kõikides neis riikides leidis aset ebaloomulik kõikidel põhjustel suremuse suurenemine, mis langes kokku võimendusdooside manustamisega. Ameerika Ühendriikides on 21 osariigis näha, vanusegrupis 25 kuni 64 aastat, suremuse hüppelist kasvu peale "vaktsiiniõigluse" kampaania algust. Andmestik osutab, et Ameerika Ühendriikides kaasnes rohkem kui 60 miljoni Covid-19 vaktsiinidoosi manustamisega ligikaudu 160 000 liigsurma (ca 1 liigsurm 375 doosi kohta). 

[P.S. Tähelepanek: Zealandia, mille veepealne osa on Uus-Meremaa, on eraldi manner ehk uuringus on käsitletud viie kontinendi andmeid.]

Toimetas Karol Kallas