Internetiühendusega nutiseadmed annavad teismelistele praktiliselt piiramatu ligipääsu vägivaldsele pornole. Foto: Bigstockphoto.com

Vägivaldse pornoga kokku puutuvatel teismelistel poistel on teiste eakaaslastega võrreldes kaks kuni kolm korda suurem tõenäosus osutuda tüdrukute suhtes seksuaalse vägivalla toimepanijaiks. Seejuures on USAs poistel 90-protsendiline tõenäosus enne 18-aastaseks saamist pornoga kokku puutuda, samas kui kõige enam vaadatud porno vormid kätkevad naiste ja tüdrukute vastu toime pandud vägivalda.

Palju uuringud on kinnitanud seoseid pornograafilise sisuga materjalide vaatamise ja seksuaalse vägivalla toimepanemise tõenäosuse vahel. Teiste hulgas on sellele oma paljudes ettekannetes, debattides, intervjuudes, artiklites ja ka raamatutes juhtinud tähelepanu Kanadas resideeruv kultuurikriitik ja autor Jonathon van Maren.

Hiljuti tõi ta muu hulgas esile statistilise tõsiasja, et Ameerika Ühendriikides tunneb koguni veerand seksuaalselt aktiivsetest naistest intiimsusehetkedel hirmu pornograafias üha levinuma kägistamise normaliseerumise pärast reaalsetes meeste ja naiste vahelistes suhetes.

Oma kõige hiljutisemas kommentaaris vaatleb van Maren ühes uues teadusartiklis esile toodud tõdemust, et noorte meeste seas massiliselt levinud vägivaldse porno tarbimisel on selge mõju sellele, millise tõenäosusega nad ise võivad osutud seksuaalse vägivalla toimepanijaiks.

Vägivaldse pornoga kokku puutuvad teismelised poisid osutuvad teiste eakaaslastega võrreldes kaks kuni kolm korda suurema tõenäosusega tüdrukute suhtes seksuaalse vägivalla toimepanijateks.

Konkreetsemalt selgus uuringust, et kui teismelised poisid vaatavad pornograafilisi materjale, mis kätkevad naiste alandamist, kuritarvitamist, ründamist ja piinamist, siis avaldab see selget mõju nende endi tulevasele seksuaalkäitumisele. Ilmselgelt ei ole niisugune mõju positiivne ega loo eeldusi tervete, kestvate ja naiste suhtes lugupidavate suhete loomiseks.

Niisiis räägivad uuringu järeldused van Mareni sõnul väga selgelt vastu neile, kes on püüdnud väita, nagu oleks noorte seas epideemiana levinud pornotarbimine ohutu.

Kokkuvõtlikult näitavad uuringu tulemused, et vägivaldse pornograafiaga kokku puutuvad teismelised poisid osutuvad teiste eakaaslastega võrreldes kaks kuni kolm korda suurema tõenäosusega tüdrukute suhtes seksuaalse vägivalla toimepanijateks, ennekõike mingis vormis seksuaalse kallaletungi näol.

Seda tõsiasja soovitab van Maren kõrvutada faktiga, et Ameerika Ühendriikides on poistel 90-protsendiline tõenäosus enne 18-aastaseks saamist pornoga kokku puutuda ning et kõige enam vaadatud porno vormid kätkevad naiste ja tüdrukute vastu toime pandud vägivalda.

Niisiis on kõnealune uuring van Mareni sõnul järjekordseks kinnituseks tõsiasjale, mis on juba aastaid teada: teismeliste poiste poolt porno tarbimine on otseses seoses nende poolt seksuaalsete rünnakute ja vägivalla toime panenise tõenäosusega.

Muu hulgas juhib van Maren tähelepanu, et just massilise pornotarbimise tõttu on ka konsensuslik vägivald saanud paljudel juhtudel kultuuriliselt aktsepteeritud intiimsuhete vormiks ning selline vägivald ei kajastu enam üldse kriminaalstatistikas.

Massilise pornotarbimise tõttu on ka konsensuslik vägivald saanud paljudel juhtudel kultuuriliselt aktsepteeritud intiimsuhete vormiks.

Poegade vanematele, eriti isadele paneb van Maren südamele teha pornotarbimise ohtudest tõsine jututeema.

"Palun, palun rääkiga oma poegadega porno ohtudest. Alustage elutervest vestlusest selle üle, mida kujutab endast inimseksuaalsus. Kui teil on aga tütred, siis tehke sedasama, hoiatades neid ühtlasi pornot tarbivate poistega läbikäimise eest."

Neile, kes ei tea, kust niisuguseid vestlusi alustada, soovitab van Maren kuulata tema arutelu raamatu "Head pildid, halvad pildid" autoriga, kes selgitas, kuidas kaitsta oma lapsi ja perekonda porno eest.

Van Mareni vestlus endise pornotähega pornotööstuse valgust kartvatest telgitagustest saab kuulata siit. Siin annab aga van Maren ülevaate sellest, kuidas pornoepideemia lõhub ühiskonna aluseid ning hävitab paljude inimese abielu, perekonna ja elu.

Toimetas Varro Vooglaid