Eesti peaminister Kaja Kallas. Foto: Scanpix

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 63% valijatest ei kiida heaks seda, kuidas Kaja Kallas oma tööga peaministrina hakkama saab ning 56% arvates teeb valitsus oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. Küsitluse viis läbi uuringufirma Norstat Eesti AS. 

Alates oktoobrist küsitakse Ühiskonnauuringute Instituudi poolt regulaarselt inimeste arvamust selle kohta, kuidas saavad oma tööga hakkama peaminister ja valitsus tervikuna. Küsimused esitatakse vastajatele kord kuus ühe nädala jooksul Norstati erakondliku eelistuse küsitluses.  

Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder ütles viimaseid tulemusi kommenteerides, et Keskerakonna jaoks peaks Reformierakonna koalitsioonipartneriks olemine olema üpriski murettekitav, sest ainsad valijad, kes on selle valitsuse ja peaministri tegevusega rahul, on Reformierakonna toetajad.  

Peaministri töö kohta küsiti: "Kas Te kiidate heaks või ei kiida heaks, kuidas Kaja Kallas saab oma tööga peaministrina hakkama?" 63% küsitletutest vastas "Ei kiida heaks", 26% "Kiidan heaks" ning 10% ütles "Ei oska öelda".  

Valitsuse töö kohta paluti öelda, kas vastaja arvates teeb Vabariigi Valitsus oma tööd väga hästi, pigem hästi, pigem halvasti või väga halvasti? 56% küsitletutest vastas "Väga halvasti" või "Pigem halvasti", 35% "Väga hästi" või "Pigem hästi" ning 9% "Ei oska öelda".  

Detsembri lõpus ja jaanuari alguses läbi viidud küsitluses ütles 55% vastajatest, et nad ei kiida heaks, kuidas peaminister oma tööga hakkama saab ning 35%, et nad kiidavad heaks. Samal ajal hindas 48% küsitletutest, et valitsus teeb oma tööd halvasti ning samuti 48%, et valitsus teeb oma tööd hästi. Seega on ligi kuu aja jooksul kasvanud 8 protsendipunkti võrra nii peaministri kui ka valitsuse tööga rahulolematute vastajate osakaal.  

Martin Mölder jätkas tulemusi kommenteerides: "Valijaskond tervikuna ei ole ei valitsuse ega ka peaministri tööga rahul ning uue aasta esimene kuu on seda rahulolematust märkimisväärselt juurde toonud. Kui vaadata toetuse jaotust valitsuse ja peaministri tegevusele, võiks öelda, et praegune valitsus ja peaminister ei esinda mitte Eesti valijaskonda tervikuna, vaid pigem kitsalt Reformierakonna toetajaid. Ainult oravate toetajate hulgas ollakse valitsuse ja peaministri tegevuse osas valdavas enamuses positiivselt meelestatud. 77% Reformierakonna toetajatest kiidab Kaja Kallase tegevuse heaks ning 82% arvab, et valitsus teeb oma tööd hästi."

"Selgelt ülekaalukat heakskiitu peaministrile teiste erakondade toetajate hulgast ei leia ning eriti tähelepanuväärne on see, et ka Reformierakonna koalitsioonipartneri, Keskerakonna, toetajad ei kiida peaministri tegevust heaks (73%). Ka valitsuse tegevuse osas tervikuna on Keskerakonna toetaja pigem negatiivsel positsioonil (55%). Keskerakonnale on selles valitsuses olemine potentsiaalne toetusrisk ning valitsuse püsimiseks peab ka teine valitsuserakond seda endale teadvustama," lisas Mölder.

Uuringufirma Norstat teostas küsitluse perioodil 25.01-31.01 ning sellele vastas kokku 1004 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Uudis põhineb MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi pressiteatel.

Toimetas Martin Vaher