Ühe Suurbritannia lastele telefoni teel nõustamist pakkuva organisatsiooni andmetel peab murettekitav hulk lapsi, kellest mõned on vaid 12-aastased, pornograafiliste materjalide vaatamist tavaliseks elu osaks, ehkki paljud neist on näinud kujutisi, mis neid painavad ning mõned muretsevad, et on pornograafiast sõltuvuses.

Organisatsioon ChildLine, Suurbritannia riikliku lastevastase julmuse vältimise ühingu abitelefoni teenusepakkuja viis läbi küsitluse, milles osales umbes 700 noort. 20 protsenti uuringus osalenud 12–13-aastastest lastest ütlesid, et on näinud häirivaid või šokeerivaid pornograafilisi materjale ning umbes 12 protsenti samavanustest tunnistasid, et on osalenud seksuaalselt eksplitsiitse video tegemisel. Iga kümnes sellesse vanusegruppi kuulunud osaleja kartis, et kannatab juba pornograafia sõltuvuse all.

"Teame ChildLine telefoniliiniga ühendust võtvate laste näitel, et pornograafia vaatamine on laste igapäevaelu osa ning iga viies 12–13-aastane laps peab seda normaalseks käitumiseks," ütles Peter Liver, ChildLine teenuste juhataja.

"Pornograafia oma paljudes väljendustes on tänapäeva lastele lihtsasti kättesaadav," ütles Liver uudistekanalile BBC. "Kui me ei võta ühiskonnana pornograafia teemat päevakorda, veame alt tuhandeid noori inimesi, keda see mõjutab."

Liver rõhutas, et kokkupuuted pornograafiaga tekitavad lastes suurt ärevust.

"Lapsed räägivad ChildLine telefonioperaatoritele, et pornograafia vaatamine tekitab neis depressiooni ja kehapildi häireid ning survestab neid osalema seksuaalsetes suhetes, milleks nad valmis ei ole," ütles ta.

"Peame meeles pidama, et tegu ei ole lihtsalt šokeerivate numbritega – need on päris lapsed. Need noored inimesed on segaduses ja endast väljas; nad tunnevad, et peavad suhtesse astumiseks käituma ja välja nägema, nagu pornostaarid ning halvimal juhul lõpeb see ohtliku seksuaalkäitumisega. Me ei saa mööda vaadata asjaolust, et sellises olukorras on palju lapsi kõikjal Ühendkuningriikides," ütles ChildLine teenuste direktor Sue Minto pressiteates.

"Olukorda, kus lapsed ja noored teevad meie veebilehe foorumites igakuiselt 18 000 päringut, mis puudutavad kokkupuuteid pornograafiaga, ning iga kümnes 12-13-aastane kardab, et on pornograafiast sõltuvuses, on võimatu ignoreerida," lisas Minto.

ChildLine teenuse rajaja dame Esther Rantzen ütles uudistekanalile BBC, et murettekitavalt pöörduvad abiliini poole üha nooremad lapsed.

"Me teame, et nad satuvad – sageli tahtmatult – alatasa pornograafiat nägema. Ühtlasi ütlevad nad meile väga selgelt, et see avaldab neile kahjustavat ja häirivat mõju," ütles ta. "Eriti just tüdrukud on öelnud, et neile tundub, et nad peavad käituma ja välja nägema nagu pornostaarid, selleks et poistele meeldida."

Avaliku poliitika uuringute instituudi (Institute of Public Policy Reasearch) poolt läbiviidud uuring kinnitab dame Estheri muret. Nende poolt 18-aastaste noorte seas läbiviidud küsitluses leiti, et suur enamus nii poistest kui tüdrukutest tunneb, et pornograafia kättesaadavus survestab neid oma käitumises ja välimuses imiteerima seda, mida pornograafilistes materjalides kujutatakse.

Enamgi veel, noored kurtsid, et seksuaalharidus esitab sageli kombelõtvust normaalsena, lisades surve enneaegseks seksuaalseks aktiivsuseks.

"Tänapäeva noored puutuvad kokku palju eksplitsiitsemate ja vägivaldsemate pornograafiliste kujutistega kui varem," ütles avaliku poliitika uuringute instituudi üks juhte Dalia Ben-Galim pressiteates.

Küsitluses leiti, et 70 protsenti teismelistest pidas kooliajal pornograafiliste materjalide kasutamist tavaliseks, samas kui 46 protsenti nentis, et seksuaalsete või alastipiltide või videote saatmine on teismeliste igapäevaelu osa ning 60 protsenti leidis, et pornograafia lai levik on häirinud nende arengut.

Thaddeus Baklinski, LifeSiteNews