Foto: Piqsels

Mõttekoja Heritage Foundationi poolt läbi viidud uuring näitab, et koos puberteeditakistite ja vastassoo hormoonide kättesaadavusega on kasvanud ka laste ning noorte enesetappude määr.

Heritage'i uuring on vastupidine "soomuutmist" soosivate organisatsioonide ning aktivistide – nagu näiteks Joe Bideni valitsus – propagandale, mis väidab väidab, et "soomuutmisravimid" aitavad lapsi, kes tunnevad, et nad on valet sugu kehas, enesetapust päästa, vahendab Breitbart.

Heritage Foundationi vanemteaduri, haridusteadlase Jay P Greene'i poolt läbi viidud uuringus analüüsiti olemasolevaid noorte sootüsistamise teemalisi teadustöid ja üritati välja selgitada, kas "sooravi" aitab enesetappe ära hoida. Greene leidis, et antud teadustööde pealt pole võimalik järeldada, et "sooravil" ja noorte enesetappudest loobumisel oleks mingisugunegi põhjuslik seos. 

Analüüsiga edasi minnes jõudis haridusteadlane järeldusele, et "puberteeditõkestite ja vastassoohormoonide (cross-sex hormones) kättesaadavuse alaealistele lihtsamaks tegemine, mille juures pole vaja isegi vanemate luba, hoopis suurendas laste ning noorte enesetappude määra".

Greene vaatles osariike, kus alaealistel on võimalik saada arstiabi ilma vanemate nõusolekuta. Tegemist on üldiste poliitikatega, millel pole sooidentiteegiga otseselt seost. Tema analüüs "kasutas ära sellist loomulikku poliitikaeksperimenti" ja võrdles 12–23 aastaste inimeste enesetappude määra osariikides, kus alaealiste arstiabiks on vaja vanemate nõusolekut ja osariikides, kus seda pole vaja. 

Täpsemalt vaatas Greene enesetappe, mis leidsid osutatud vanusegrupis aset 1999. ja 2020. aasta vahel, sest need inimesed oleksid jõudnud murdeikka aastatel 2010 kuni 2020, mis on ajavahemik kui Ameerika Ühendriikides hakati alaealistele manustama "sooga seotud ravi" eesmärgil puberteeditõkesteid ning vastassoo hormoone.

"Kui alaealiste lihtsam ligipääs puberteeditõkestitele ja vastassoo hormoonidele kaitseb enesetappude vastu, siis peaks osariikides, kus alaealised võivad neid ravimeid tarvitada ilma vanemate nõusolekuta, olema noorte enesetappude määr peale 2010. aastat väiksem. Samamoodi ei tohiks enne 2010. aastat olla noorte enesetappude trendide osas vahet osariikides, kus alaealised pääsevad arstiabile ligi ilma vanemate nõusolekuta ja kus seda on vaja," kirjutab Greene.

Noorte enesetappe lahates "leiti olulist tõestusmaterjali väitele, et noorte inimeste enesetappude määr on peale 2010. aastat kasvanud märkimisväärselt osariikides, kus alaealised saavad terviseabi ilma vanemate nõusolekuta".

"Kõrgem enesetappude määr hakkas kiirenema 2015. aasta paiku. Enne 2010. aastat, kas osariigis kehtis selline poliitika [noorte ravi ilma vanemate nõusolekuta], või mitte, ei olnud sellel 12–23 aastaste enesetappude määrale mingit märkimisväärset mõju," seisab uuringus.

Uuringus osutatakse, kuna enesetappude määr hakkas suurenema alles peale puberteeditõkestite ja vastassoo hormoonide kasutuselevõttu ning seda osariikides, kus raviprotseduurideks pole vaja vanemate nõusolekut, siis on selliste ravimite võimalikud kõrvaltoimed tõsine murekoht. 

Kui erinevad sootüsistamist soosivad organisatsioonid (WPATH, Endocrine Society, AAP, Bideni valitsus) väidavad, et puberteeditõkestid on noortele täiesti ohutud, lubavad neil oma sooga eksperimenteerida ja vähendavad enesetappude määra, siis Greene'i sõnul pole võimalik sedasi väita, sest ühtegi suuremat juhuvalimiga uuringut (RCT) antud vallas pole kunagi toime pandud.

Heritage Foundationi teadlase sõnul, kuna puberteeditõkestite ja vastassoo hormoonide kasutamist noorte peal pole põhjalikult uuritud, siis on vale ka väita – mida teevad soovahetusorganisatsioonid ja -aktivistid – et need oleksid ohutud.

Greene'i sõnul võib tema uuringust järeldada, et "sooravi" alaealistele kättesaadavamaks tegemine tõenäoliselt suurendab nende enesetappude riski, mitte ei vähenda seda. 

Samuti leidis ta, et üle tuleks vaadata seadused, mis lubavad alaealistel langetada elu muutvaid otsuseid ilma vanemate nõusolekuta, kuna vanemad teavad lastest ilmselt paremini, mis on nende jaoks hea. 

Toimetas Karol Kallas