Dubrovniku vanalinn õhtutuledes. Foto: Eric Hossinger/Flickr

Eurostati andmetel kannavad kodanikud kuritegevusest, vägivallast ja vara lõhkumisest kõige harvemini ette sellistes Euroopa Liidu liikmesriikides nagu Horvaatia (3 protsenti elanikkonnast), Poola (5,4 protsenti) ja Slovakkia (6,2 protsenti).

Kõige ebakindlamalt tunnevad inimesed end Bulgaarias (23,6 protsenti), kellele eelnevad Holland ja Saksamaa (vastavalt 15 ja 14,2 protsenti)

Eesti on 7,3 protsendiga kuues, üleliiduline keskmine on 11,6 protsenti.

Toodud on 2017. aasta statistika (tabel protsentidega avaneb siit). Iirimaa ja Suurbritannia kohta mullused andmed puuduvad.

Toimetas Urho Meister