Nigel Farage pöördus sel nädalal Euroopa Parlamendi ees aru andnud Mark Zuckerbergi poole kui "Facebooki suurim kasutaja kõigis Euroopa Liidu institutsioonides, kasutajate ja vastukajade arvestuses."

"Seega olen ma siin saalis su parim klient," väitis Farage ning väljendas väljaöeldu valguses lootust, et Zuckerbergil on rõõm teda näha, just "nagu mul on rõõm sind näha."

Farage mainis siiski ka "üht pisikest probleemi." Nimelt oli ta hoolikalt jälginud Zuckerbergi ütlusi USA kongressi ees ning täheldanud, et "ikka ja jälle küsisid inimesed sinu käest, kas [Facebook] ikka tõesti on poliitiliselt neutraalne platvorm.

Ja ikka ja jälle oli sul vastuseks seesama hoolikalt sepistatud väljend.

Sa ütled, et Facebook on platvorm kõigi ideede jaoks.

Siinjuures tuleb tagasivaatena tõdeda, et ilma Facebooki või teiste sotsiaalmeedia vormideta poleks ei Brexit ega Trump ega Itaalia valimised iial aset leida võinud.

Just tänu sotsiaalmeediale oli inimestel võimalik peavoolumeediast mööda minna.

Nüüd valdab sind võibolla õudus selle pärast, mille sa loonud oled ning mis see kaasa on toonud. Ma ei tea…

Aga absoluutselt tõsi on see, et alates selle aasta jaanuarist oled sa muutnud oma algoritme ning see on toonud kaasa arvestatava languse – nii vaatamiste kui vastamiste osas – nende jaoks, kes poliitilistelt arvamustelt tsentrist paremal paiknevad."

Vastuseks rõhutas Zuckerberg veelkord, et "Facebook on platvorm kõigi ideede jaoks."

Ta defineeris selle: "See tähendab, et inimesed võivad tulla meie platvormile, meie teenuse juurde, ja jagada mistahes ideid üle kogu poliitilise spektri."

Edasi rääkis ta sellest, kuivõrd tähtis on tema jaoks kasutajate õnn ja heaolu.

Seepärast tõstab ta enda sõnutsi nüüd esile rohkem inimeste isiklikke asju ja sõprade ringis olulisi sõnumeid, tõmmates vähemaks sellist sisu nagu näiteks uudiseid – aga seda "kogu spektri ulatuses, mitte võttes sihikule ühtegi spetsiifilist poliitilist ideoloogiat."

Avalehe foto: Scanpix

Facebook eemaldas Ungari valitsuse video