Objektiivi saatesarja "Välgatused" saates on külas ühiskonnategelane, poliitik ja vabadusvõitleja Eve Pärnaste, kes tähistab täna 70. sünnipäeva. Soovime palju õnne ja jõudu juubilarile Objektiivi toimetuse poolt!

Juubeliintervjuus meenutab Pärnaste oma elu kirevamaid seiku: lapsepõlveaastaid Räpinas, psühholoogiaõpinguid Tartu Riiklikus Ülikoolis, tööaastaid TRÜ sotsioloogia laboratooriumis professor Ülo Vooglaiu juures, dissidendiks kujunemist, rangelt ebaseaduslikku samizdat´i ehk omakirjastuslikku tegevust Nõukogude Liidus, Hirvepargi miitinguid, tegevust Eesti Rahvusliku Sõltumatu Partei (ERSP), Eesti kodanike komiteede liikumise ja Eesti Kongressi asutamisel, tööd Põhiseaduse Assamblee juures, poliitilist tegevust iseseisvas Eesti Vabariigis ja palju muud.

Samuti tuleb juttu praegusest olukorrast Eestis ja murest miljoni eestlase pärast, nagu saatekülaline väljendab.

"Otsige endas üles see tuummõtlemine- ja tunded, mis olid teil kogu aeg olnud enne kui hakkasid puhuma virvenduste tuuled ja põlema virvatulukesed. Võtke ennast rahulikult kokku, istuge maha ja mõelge sellele," soovitas Pärnaste.

"Siis mõelge, mida arvaksid teie emad, isad, vanaemad ja vanaisad – need, keda enam meie hulgas ei ole – sellest, mis siin praegu toimub ja kas te saaksite nendelt heakskiidu sellele suunale, kuhu praegu tahate minna juhul kui te ei taha just paigal olla. Ja siis vaadake peeglisse ja öelge, et ma olen endaga rahul ja meeldin endale selliste mõtetega, mis mul on. Kui väga paljud inimesed niimoodi teevad, siis muutub väga palju," ütles juubilar Pärnaste intervjuu kokkuvõtteks.

Saatesari "Välgatused" keskendub peamiselt olulistele mittepäevakajalistele teemadele, mis Eesti inimesi ja nende argielu paratamatult mõjutavad.

Vaadake lisa saatest!