Objektiivi portaali uue saatesarja "Välgatused" esimeses osas vestlevad endine politseiohvitser, reservohvitser ja laskeinstruktor Einar Lillo ning saatejuht Indrek Petersoo relvast kui kõrgendatud ohu allikast, relvakultuurist ning relva kasutamisega seonduvatest baasprintsiipidest.

Einar Lillo on seisukohal, et igal relvaomanikul või relvaloa taotlejal peaks olema oma kausaalne seos relva ja oma isiku vahel. "Igal relvakandjal peaks olema oma lugu relvaga. Inimene peaks jõudma tõdemuseni, kas relv on osake temast või mitte. Oluline on mõtestada relva omamise vajadus, olgu selleks jahipidamine, laskesport, kutsealane tegevus või hoopis enese ja vara kaitse," selgitas saatekülaline.

Lillo hinnangul peaks iga relva kanda sooviva inimese hinges valitsema harmoonia mõistuse ja tundeelu vahel. "Piltlikult öeldes peaks tal olema peas kõik korras, aga ainult sellest on vähe, sest esineb ka kurje geeniuseid. Relvakandjal peab kindlasti olema ka süda õige koha peal. Kui tekib lühis mõistuse ja tundeelu vahel, siis tuleks relvadest eemale hoida," rõhutas Lillo.

Saatesari "Välgatused" hakkab olema eetris üle nädala teisipäeviti. Sari keskendub peamiselt mittepäevakajalistele teemadele, mis Eesti inimesi ja nende argielu paratamatult mõjutavad.

Vaadake lisa saatest!