Fragment kampaania "Kumm on seks!" tänavareklaamidest.

Kampaania "Kumm on seks!" lähtub väga primitiivsest ja madalast inimesepildist ning teenib valelikult ja vastutustundetult sootuks teisi eesmärke kui need, mida avalikkusele esitletakse, kirjutab SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid oma kommentaaris.

Sel nädalal alustas Tervise Arengu Instituut (TAI) juba kes teab mitmendat korda suvist kampaaniat "Kumm on seks!", mis sedapuhku keskendub meestega seksivatele meestele. Nii nime kui ka sisu poolest lameda kampaaniaga, mille raames riputati Tartus ja Tallinnas bussipeatustesse plakatid intiimselt teineteise embuses olevatest meestest, seonduvad mitmed põhimõttelised probleemid.

Valelikud selgitused

Esiteks on ilmne, et kampaania eestvedajate selgitused kampaania eesmärkide kohta on valelikud. Kuigi Sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutsev TAI selgitab, justkui lähtuks kampaania eesmärgist teadvustada meestega seksivatele meestele paremini suguhaiguste vältimise võimalusi, on läbinähtav, et tegelikult teenib kampaania ennekõike homopropagandistlikku eesmärki harjutada ühiskonda mõttega, et homoseksuaalsed suhted on igati normaalsed, moraalsed ja ühiskondlikku heakskiitu väärivad.

Kampaania tegelik mõte on ärritada avalikkust ning istutada poiste ja noorte meeste hinge teadmine, et nende suhted teiste poiste või meestega võivad võtta ka seksuaalse vormi ning selles pole midagi imelikku.

Ainuüksi mõte kõnetada meestega seksivaid mehi, keda on TAI hinnangul Eestis ca üheksa tuhat, mitte homosaunades ja -klubides, vaid kogu avalikkuse silme all ning ka tänaval jalutavate ja ühistranspordiga liiklevate laste tähelepanuväljas, on pehmelt öeldes absurdne.

Pigem on kampaania mõte ärritada avalikkust ning istutada poiste ja noorte meeste hinge teadmine, et nende suhted teiste poiste või meestega võivad võtta ka seksuaalse vormi ning selles pole midagi imelikku.

Tegelike probleemide eiramine

Teiseks on tähelepanuväärne, et TAI ignoreerib oma kampaanias täielikult homoseksuaalsete suhete terviseohtlikkuse tegelikke põhjusi ning hoopis julgustab mehi astuma suhetesse, mis on olemuslikult loomuvastased ja väga kõrge riskifaktoriga.

Ühelt poolt TAI küll teadvustab, et homoseksuaalsed suhted on tervistkahjustavad. Kampaania selgituseks öeldi, et 2014. aastal diagnoositi Euroopa Liidu riikides 42 protsenti uutest HIVi juhtudest just meestega seksivate meeste seas ning et eelkõige Lääne-Euroopas on meestega seksivad mehed peamiseks HIVi riskigrupiks, kelle seas uute HIVi juhtude arv aina kasvab. Samuti nenditakse, et meestega seksivad mehed on Euroopas ka üheks peamiseks seksuaalsel teel levivate infektsioonide riskirühmaks, sest enam kui kolmandik gonorröa juhte diagnoositakse just selles grupis.

TAI ignoreerib oma kampaanias täielikult homoseksuaalsete suhete terviseohtlikkuse tegelikke põhjusi ning hoopis julgustab mehi astuma suhetesse, mis on olemuslikult loomuvastased ja väga kõrge riskifaktoriga.

Ent milline on nende faktide pinnalt kampaania kaudu ühiskonnale edastava sõnum? Kas see, et meeste vahelised seksuaalsuhted on raskelt tervistkahjustavad ning et neist tuleks hoiduda? Loomulikult mitte, sest selline sõnum oleks küll tõepärane, aga samas läheks see vastuollu seksuaalrevolutsiooni ideoloogilise dogmaga, mille kohaselt on kõik vabatahtlikud seksuaalsuhted üht moodi head ja väärtuslikud ning mitte mingis vormis seksuaalset läbikäimist ei tohiks avalikult taunida. Seetõttu ei püüa TAI vähimalgi määral edastada tervemõistuslikku sõnumit, et loomuvastastest ja raskelt terviseohtlikest homoseksuaalsetest suhetest tuleks hoiduda, vaid toonitab, et meeste vaheliste seksuaalsuhete juures on ainsaks probleemiks see, kui ei kasutata kondoomi.

Seejuures on homoseksuaalsete suhete propageerimine, justkui need oleks kondoomi kasutamisel turvalised, eksitav või koguni kuritegelik, teades, et nende suhete anatoomiliselt loomuvastane iseloom on igal juhul tervist kahjustav ning et ka suguhaigustesse nakatumise risk on ka nn kummi kasutamisel oluliselt kõrgem kui mehe ja naise vaheliste seksuaalsuhete puhul.

Väärastunud nägemus inimseksuaalsusest

Kolmandaks nähtub kampaaniast "Kumm on seks!", nii nagu see on aastate jooksul korduvalt avalikkuse ette toodud, meie riigis võimu juures oleva seltskonna sügavalt väärastunud nägemus inimseksuaalsusest.

Kui sel korral on kampaania keskmes positiivse kuvandi loomine meestega seksivatest meestest, siis varem on sama kampaaniaga ühiskonnale sisendatud, et kui mees kummi ei kasuta, pole ta üldse mees, ning et tõelised naised peaks alati kummi kaasas kandma, sest kunagi ju ei tea kus ja millal võib kirehoog kellegi "rajalt maha võtta" ning tingida "vajaduse" kumm käiku lasta.

"Tsau naine! Kas sina oled üks nendest, kes ei kanna ise kummi kaasas? Mis sul viga on!?" Tõepoolest, pereemad, pensionärid jt – mis teil on viga?

Sõnum, mis läbistab kogu kampaaniat "Kumm on seks!", lähtub primitiivsest või koguni loomalikust inimesepildist: HIV-i, raseduse [sic] ja muude sugulisel teel levivate haiguste vastu võitlemiseks ei ole tarvis mitte enesepiiramist ja vooruslikku käitumist, vaid kaitsevahendeid. Inimese andumine oma kirgedele on tema püha vabadusesfäär, millesse ei tohi sekkuda isegi mitte soovitustega järele mõelda, kirele andumisest hoidumise soovitamisest rääkimata, sest enesepiiramine on vabadusele kui piiramatusele orienteeritud ühiskonnas tabu.

Sõnum, mis läbistab kogu kampaaniat "Kumm on seks!", lähtub primitiivsest või koguni loomalikust inimesepildist.

Või nagu kirjutasid kunagi oma väga tabavas kommentaaris pealkirjaga "Julgegem rääkida truudusest" Maria Joanna Madise ja Tiina Veissmann:

"Kampaania sõnum on, et inimene on oma seksuaaltungi ori, tal ei ole valikuvabadust ega võimalust jääda kõlbeliseks ning sellele loomalikule seadusele alluvad kõik sõltumata vanusest, haridusest, partneri soost või elukutsest. Sellest lähtuvalt soovitatakse noortel teist inimest käsitleda mitte isiksuse ega subjektina, vaid üksnes oma seksuaalvajaduste rahuldamise objektina. Veel saame teada, et seksil pole mingit seost armastusega ning et lapsed on seksuaalsuhte sama ebameeldiv ja kardetud tagajärg nagu suguhaigused. /…/ Kokkuvõttes õhutab kampaania hüperseksuaalsust, naeruvääristab truudust ning õõnestab usaldust mehe ja naise vahel. /…/ Inimest käsitletakse loomana, kes oma käitumises juhindub instinktidest."

Haiglased prioriteedid

Neljandaks on tähelepanuväärne, milliste väärtuste või pigem pseudoväärtuste esiletõstmisele Sotsiaalministeerium ning selle allasutused keskenduvad.

2014. aasta juulis, kui TAI viis läbi eriti labast ja vulgaarset ning ilmselgelt ka äärmiselt kallist episoodi kampaaniast "Kumm on seks", saatsin nimetatud asutusele teabenõude ja palusin maksumaksjate raha seesuguse kasutamise kohta mõne küsimusega selgitust. Muu hulgas küsisin, kas TAI on viinud läbi või toetanud ka mõnda kampaaniat, mis propageerib perekonnakesksust, abiellumist, abikaasade vahelist truudust ja hoidumist seksuaalsuhetest enne abielu.

Vastus, mis mulle laekus, oli ühemõtteline ning kinnitas, et TAI ei ole mitte kunagi viinud ellu ega ka toetanud mitte ühtegi kampaaniat, mis propageeriks perekonnakesksest eluviisi, abiellumist, abikaasade vahelist truudust ja hoidumist seksuaalsuhetest enne abielu – olgugi, et selline eluviis ilmselgelt soosib hoidumist suguhaigustest ja soovimatutest rasedustest.

Ei Sotsiaalministeerium ega ükski selle allasutus ei ole mitte kunagi viinud ellu ega ka toetanud mitte ühtegi kampaaniat, mis propageeriks perekonnakesksest eluviisi, abiellumist, abikaasade vahelist truudust ja hoidumist seksuaalsuhetest enne abielu.

Samasisulise teabenõude saatsin ka Sotsiaalministeeriumile, kust laekus TAI-ga väga sarnande vastus: "Sotsiaalministeerium ei ole läbi viinud või toetanud kampaaniaid perekonnakesksuse, abiellumise, abikaasade vahelise truuduse ja enne abielu seksuaalsuhetest hoidumise propageerimiseks."

Küll aga on Sotsiaalministeerium toetanud järjepidevalt homopropagandistlikke kampaaniaid nagu "Erinevus rikastab" ja "Kumm on seks!".

Seejuures on TAI kui Sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse põhimääruse järgseks põhieesmärgiks Eesti rahvastiku tervise järjepidev areng ning elukvaliteedi püsiv tõus. Ilmselt perekondlik eluviis, abiellumine, abikaasade vaheline truudus jms ei ole TAI hinnangul rahvastiku tervise järjepideva kasvu ning elukvaliteedi tõusu seisukohast siis olulised faktorid (erinevalt ulatuslikust kummikasutusest kõikvõimalikes juhusuhetes).

Kokkuvõtteks

Ilmselt võiks siin kohal hakata esitama miks-küsimusi, püüdes jõuda selgusele, millistel põhjustel valitsus ja selle allasutused ülalkirjeldatud moel käituvad. Aga jäägu nende vastuste üle mõtisklemine igaühe enda hooleks.

Üks on aga selge: vasakliberaalse ideoloogia omaks võtnud valitsus propageerib süstemaatiliselt ja rahva enamuse tõekspidamisi ja kultuurilisi traditsioone eirates mitte ideaale, voorusi ja väärtusi, mis nõuavad inimestelt kasvamist suurema väärikuse poole, vaid vastupidi – eluviisi, mis baseerub lodevusel, madalatele tungidele andumisel ja minnalaskmisel.

Ilmselt võimegi jääda ootama aega, mil valitsus tuleb välja terve ühiskonna aluseks olevaid väärtusi esiletõstvate kampaaniatega.

See, et sotside üheks peamiseks leivanumbriks on inimloomusele rajaneva kõlbelise korra lammutamine ning selle osana ka homoseksuaalsete suhete propageerimine, ei ole enam ammu üllatus. Küll aga on halvaks üllatuseks asjaolu, et end konservatiivse erakonnana esitleva IRL-i esimees Margus Tsahkna, kes on koos Jevgeni Ossinovskiga üks kahest Sotsiaalministeeriumi pealikust, laseb niisugustel asjadel ilma protesti tõstmata juhtuda. Näib, nagu ei usuks IRL enam isegi oma juttu sellest, et ollakse konservatiivne erakond.

Ilmselt võimegi jääda ootama aega, mil valitsus tuleb välja terve ühiskonna aluseks olevaid väärtusi esiletõstvate kampaaniatega, sest see, mis on meie ühiskonnale tegelikult hea ja vajalik, ei näi neid juba ammu enam huvitavat. Pigem ollakse mures selle pärast, kuidas lääne isandatele rohkem meele järele olla. Ja kuidas paremini tõestada oma ideoloogilist truudust ja kuulekust, kui luues avaliku kampaaniaga positiivset kuvandit meestega seksivatest meestest…