Jaak Valge Foto: Objektiiv

Riigikogu EKRE fraktsioon esitas täna peaminister Kaja Kallasele arupärimise, milles soovib saada selgitust, miks teostab valitsus nii eesti kui ka ukraina rahvast kahjustavat rändepoliitikat.

Arupärimise üle andnud riigikogu liige Jaak Valge (EKRE) juhtis tähelepanu sellele, et ÜRO andmete põhjal on kõige rohkem Ukraina põgenikke Tšehhis ja Eestis, kui vaadata põgenike arvu suhet püsielanikkonda, mitte absoluutarve. 

"Seejuures kajastuvad alates 25. maist Eesti arvudes vaid üle idapiiri tulijad ning nii võib Eesti Ukraina põgenike suhtarvult olla esimene riik maailmas. Ukraina põgenike suhtarv Eestis on selgelt suurem kui Euroopa jõukamates riikides ja Ukraina naaberriikides. Politsei- ja piirivalveameti andmetel on alates 24. veebruarist kuni 28. augustini Eesti piiril registreeritud 92 290 Ukraina sõjapõgenikku," selgitab Valge ja peab võimalikuks, et tegelikult võib sisenejaid olla üle saja tuhande. 

"Nii suurt rahvasterändamist nii lühikese aja jooksul pole Eestis kunagi kogetud," tõdeb Valge ja osutab sellele, et eestlaste osakaal Eestis oli juba enne Ukraina sõda hakanud vähenema. "Me soovime Kaja Kallaselt vastust, kas valitsus mõistab, et massiline sisseränne tähendab pöördumatut Eesti demograafilist muutust, mille käigus väheneb väga kiiresti nii põlisrahvastiku osakaal kui eesti keele kasutamise võimalus," nendib Valge. 

Valge peab kahetsusväärseks ka seda, et valitsus ei ole loonud Ukraina õpilastele tuge, et nad saaksid jätkata õpinguid Ukraina koolides. Käesoleval sügisel asus Eesti koolidesse õppima üle 4600 Ukraina õpilase, neist ligi 4000 eesti õppekeelega koolidesse. "Pole kahtlust, et sel pole vähimatki tulemust eesti keelt mitteoskavate Ukraina õpilaste jaoks, ent halvendab õppekeskkonda ja -kvaliteeti koolides, muudab õpetajate töö ülikeeruliseks ning suurendab õpetajate lahkumist erialaselt töölt."

ÜRO pagulasameti andmetel on Euroopas kokku 7 miljonit Ukraina põgenikku, neist 4 miljonit on esitanud ajutise kaitse taotluse. 

"Kuna suurem osa neist ei naase peale sõja lõppu Ukrainasse, tabab Ukrainat demograafiline katastroof. Selleks, et põgenikud hiljem naaseks, on otstarbekas neid majutada eelkõige Lääne-Ukrainas ja Ukraina lähiriikides," sõnas Valge.

Toimetas René Allik