Vandeadvokaat Paul Keres. Foto: kuvatõmmis Delfi videost

Paul Keres kirjutab Postimehes ilmunud arvamusloos, et ei ole õige eristada sundvaktsineerimist ja kohustuslikku vaktsineerimist, sest need on sisuliselt samad asjad.

"Palun ärme aja mõisteid ja asju sassi. Kui miski on kohustuslik, siis on ta lõppkokkuvõttes sunduslik," kirjutab Keres, viidates avalik-õiguslike õigusnormide loogilisele struktuurile "kui, siis…, vastupidisel juhul…". "Vastupidisel juhul" tähendab sanktsiooni ehk kohustuse tagamist riigi sunnijõuga.

Kerese tuletab meelde, et kohustus tuleb täita või sunnitakse õigusrikkujat seda täitma. Kui kohustust ei täida, siis järgneb karistatus ning mõlemal juhul avaldubki sund.

Seega, kui kehtestada vaktsineerimiskohustus, on see sundvaktsineerimine, tõdeb vandeadvokaat ja lisab, et "ei ole mõtet mõistetega mängida, et seda endale ilusamaks mõelda."

Keres osutab ka WHO ja Euroopa Parlamendi seisukohtadele sundvaktsineerimise osas, et vaktsineerimine ei ole vaba, kui inimesi kohustatakse end kas otseselt või kaudselt vaktsineerima. Ühtlasi on sundvaktsineerimine ka see, kui vaktsineerimata inimeste õigusi piiratakse nii ulatuslikult, et neil ei ole ilma vaktsineerimata enam võimalik normaalsel ja inimväärsel viisil oma põhiõigusi teostada, rõhutab Keres. 

Keres peab vajalikuks avalikustada vaktsiinitootjatega sõlmitud lepingud, mis on vajalikud ka selleks, et teada tootja enda hinnangut vaktsiinide kvaliteedile, ohutusele ja kahjustustele.

Toimetas René Allik