Varro Vooglaid andmas riigikogule üle seaduseelnõud elektroonilise hääletuse lõpetamiseks, 27. aprillil 2023, Tallinnas. Foto: kuvatõmmis

Riigikogu liige Varro Vooglaid andis eile Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni nimel riigikogu menetlusse seaduseelnõu elektroonilise hääletamise lõpetamiseks nii riigikogu, kohalike omavalitsuste volikogude kui ka Euroopa Parlamendi valimistel.

Eelnõu esitamisel pidas Vooglaid riigikogu suures saalis alljärgneva kõne:

"Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid!

Esitan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Riigikogu menetlusse riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis lähtub eesmärgist lõpetada nimetatud institutsioonide valimistel elektroonilise hääletamise kasutamine, et tagada valimiste usaldusväärsus ja vastavus põhiseadusele.

Põhiseaduse kohaselt peaks Eesti olema demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Reaalselt on aga Eestis demokraatia ideaali teostamisega lood räbalad, sest rahvale ei ole tegelikult tagatud õigusi, mis võimaldaks teostada oma staatust kõrgeima riigivõimu kandjana.

Osaks sellest probleemist on puudulik valimiste korraldus – muu hulgas seetõttu, et elektroonilise hääletamise läbiviimine reaalselt ei vasta põhiseaduses sätestatud valimiste ühetaolisuse ja salajasuse põhimõtetele ega ka valimiste jälgitavuse ja kontrollitavuse põhimõtetele. Just seetõttu pole sarnast elektroonilise hääletuse süsteemi võetud kasutusele mitte üheski teises Euroopa riigis.

Palun teil osutada kõnealusele probleemile sisulist tähelepanu. Püüdlus tagada, et valimised viidaks läbi usaldusväärselt, peaks muudest erimeelsustest hoolimata olema meie ühine huvi. Tõtt-öelda on see meie kõigi kohustus.

Tänan tähelepanu eest!"

Vooglaid kommenteeris täiendavalt, et igal juhul on nad nüüd omalt poolt astunud olulise seadusandliku sammu selleks, et tagada valimiste ühetaolisus, läbipaistvus, kontrollitavus ja salajasus.

"Mis eelnõust edasi saab, see sõltub juba teiste erakondade fraktsioonide positsioonidest – mille etteaimamiseks ei pea muidugi olema selgeltnägija," lisas ta mitte just optimistlikult.

Eelnõu ja selle seletuskirjaga saab tutvuda siin.

Eelnõu esitamist ja Vooglaiu kõnet saab vaadata alljärgnevast videost:

Andsin täna EKRE fraktsiooni nimel riigikogu menetlusse seaduseelnõu elektroonilise hääletamise lõpetamiseks nii riigikogu, kohalike omavalitsuste volikogude kui ka Euroopa Parlamendi valimistel. Ühtlasi sain teada, et väike sõnavõtt, mille tegin nii, et see mahuks kindlasti ettenähtud 2 minuti sisse, vältas tegelikult 1:35. Järgmine kord tean, et saab võtta veidi vabamalt. Igal juhul oleme nüüd omalt poolt astunud olulise seadusandliku sammu selleks, et tagada valimiste ühetaolisus, läbipaistvus, kontrollitavus ja salajasus. Mis eelnõust edasi saab, see sõltub juba teiste erakondade fraktsioonide positsioonidest – mille etteaimamiseks ei pea muidugi olema selgeltnägija…Eelnõu ja selle seletuskirjaga saab tutvuda siin: https://bit.ly/3AAZosg* * *Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid!Esitan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Riigikogu menetlusse riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis lähtub eesmärgist lõpetada nimetatud institutsioonide valimistel elektroonilise hääletamise kasutamine, et tagada valimiste usaldusväärsus ja vastavus põhiseadusele.Põhiseaduse kohaselt peaks Eesti olema demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Reaalselt on aga Eestis demokraatia ideaali teostamisega lood räbalad, sest rahvale ei ole tegelikult tagatud õigusi, mis võimaldaks teostada oma staatust kõrgeima riigivõimu kandjana.Osaks sellest probleemist on puudulik valimiste korraldus – muu hulgas seetõttu, et elektroonilise hääletamise läbiviimine reaalselt ei vasta põhiseaduses sätestatud valimiste ühetaolisuse ja salajasuse põhimõtetele ega ka valimiste jälgitavuse ja kontrollitavuse põhimõtetele. Just seetõttu pole sarnast elektroonilise hääletuse süsteemi võetud kasutusele mitte üheski teises Euroopa riigis. Palun teil osutada kõnealusele probleemile sisulist tähelepanu. Püüdlus tagada, et valimised viidaks läbi usaldusväärselt, peaks muudest erimeelsustest hoolimata olema meie ühine huvi. Tõtt-öelda on see meie kõigi kohustus.Tänan tähelepanu eest!

Posted by Varro Vooglaid, riigikogu liige on Thursday, April 27, 2023

Toimetas Martin Vaher