Perearst Karmen Joller. Foto: Wikimedia Commons

Perearst Karmen Joller sõnas 2021 Facebookis avaldatud kommentaaris, et nende alaealiste vaktsineerimiseks, kes pole "väikelapsed", ei ole vanemate nõusolek vajalik. Nimelt kehtivat alaealiste puhul vaktsineerimise kontekstis põhimõte "tema keha, tema otsus".

"Mis puutub lapsevanemate nõusolekusse, siis tegelikult pole seda vaja. Kõige olulisem on see, mida laps ise tahab – see on ju tema keha ja tema otsus. See ei käi muidugi väikelaste kohta, kes maailma veel hästi ei adu," leidis Joller FB kommentaaris.

Jolleriga sarnasele seisukohale on asunud ka riik. Nimelt tõlgendab valitsus kehtivat õigust viisil, mille kohaselt on lubatud lastele koroonavaktsiin sisse süstida mitte ainult vanemate nõusolekuta, vaid ka vanemate teadmata. 

Niisugune seisukoht tuletatakse võlaõigusseaduse paragrahvist 766, mis ütleb, et alaealiste patsientide puhul kuulub tervishoiuteenuse osutamiseks nõusoleku andmise õigus patsiendi seaduslikule esindajale ehk laste puhul üldjuhul nende vanematele üksnes "niivõrd, kuivõrd patsient ei ole võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma." Lisaks on sätestatud, et "kui seadusliku esindaja otsus kahjustab ilmselt patsiendi huve, ei või tervishoiuteenuse osutaja seda järgida."

Sellest regulatsioonist on sotsiaalministeerium ja teised ametkonnad omakorda tuletanud järelduse, et kui alaealine isik arvatakse suuteliseks ise vaktsineerimise poolt- ja vastuväiteid vastutustundlikult kaaluma, siis võib talle vaktsiine manustada tema vanemate teadmata. Veelgi enam: valitsus tõlgendab kõnealust normi nii, et kui vanemad ei luba oma lastele koroonavaktsiine süstida, aga lapsed ise soovivad seda, siis võib ikkagi lapsed vaktsineerida, kui vanemate seisukoht arvatakse ilmselt laste huve kahjustavaks.

Toimetas René Allik