Alljärgnev on Vatikani pressisekretäri, isa Frederico Lombardi avaldus, mis tehti kättesaadavaks kolmekümnes keeles. Eesti keele näol lisandub vähemalt 31. keel.

Viimastel päevadel on aset leidnud kolm murettekitavat sündmust perekonnaseaduste vallas.

Hispaanias keeldus Konstitutsioonikohus vastu võtmast vaidlustust kehtiva seaduse vastu, mis välistab igasuguse viite erinevustele mehe ja naise vahel, mainides lihtsalt abikaasat A ja B; selline olukord jääb kehtima. Prantsusmaal on valitsus esitanud eelnõu abielu ümberkujundamiseks nii, et see hõlmaks samasooliste abielu. Ameerika Ühendriikides on mõningate presidendivalimistega samal päeval mitmetes osariikides toimunud referendumite tulemused andnud esmakordselt samasooliste abielu pooldavaid tulemusi.

Seetõttu on selge, et lääneriikides ilmneb laialt levinud tendents muuta klassikalist nägemust abielust mehe ja naise vahel, või pigem püüd sellest loobuda, kaotades selle spetsiifilise ja privilegeeritud seadusliku tunnustamise võrreldes teiste ühenduse vormidega.

Selles pole midagi uut. Seda me oleme juba mõistnud. Siiski ei lakka see meid hämmastamast: sest me peaksime  küsima, kas see vastab tegelikult inimeste tunnetele, ning kuna selle loogikal ei saa olla kaugeleulatuvat vaadet ühisele hüvele. Seda ei ütle mitte üksnes Katoliku Kirik; sellele osutas selgelt Prantsusmaa pearabi oma argumenteeritud avalduses. Küsimus ei ole tegelikult homoseksuaalide ebaõiglase diskrimineerimise vältimises, kuna seda saab tagada muul moel. Küsimus on abielumehe ja abielunaise avalikus tunnistamises sellistena; ning selles, et lapsed, kes maailma tulevad, võiksid tunda oma isa ja ema ning öelda, et neil on isa ja ema.

Lühidalt, sellise nägemuse alalhoidmine inimisikust ja -suhetest, kus avalikult tunnustatakse monogaamset abielu mehe ja naise vahel, on tsivilisatsiooni saavutus. Kui ei, siis miks mitte kaaluda ka vabalt valitud polügaamiat, ja muidugi mitte diskrimineerida polüandriat? Ärgu siis oodatagu, et Kirik loobub üleskutsest ühiskonnale tunnustada mehe ja naise vahelise abielu spetsiifilist positsiooni.

Teksti tõlkis Toomas Vooglaid