Kardinal Joseph Zen palvetamas Rooma Püha Peetruse basiilikas. Foto: Scanpix

Vatikan on väidetavalt palunud kahel Hiina õigusjärgsel piiskopil ametist tagasi astuda, et vabastada kohad uutele valitsuse poolt ametisse määratud õigusjärgluseta piiskoppidele, seeläbi sisuliselt kapituleerudes Hiina kommunistliku režiimi ees.

Katoliku kiriku pressiagentuur AsiaNews kirjutab, et Vatikan palus piiskop Peter Zhuang Jianjianil erru minna, et võimaldada riigi poolt sanktsioneeritud ja ekskommunikeeritud piiskopil tema ametikoht üle võtta, samas kui ühel teisel Vatikani poolt määratud piiskopil paluti alandada oma positsioon õigusjärgluseta piiskopi assistendiks.

Hiina valitsus soovib asendada piiskop Zhuangi, kes ordineeriti Vatikani nõusolekul 2006. aastal salaja, ekskommunikeeritud piiskopi Huang Bingzhangiga, kes on Hiina Rahvakongressi liige. Huang ekskommunikeeriti, kuna ta ordineeriti ilma Vatikani heakskiiduta.

26. oktoobril koostatud kirjas nõuti 88-aastaselt piiskopilt tagasiastumist, et vabastada koht ekskommunikeeritud piiskopile, keda Püha Tool kavatseb ametlikult tunnistada. Piiskop Zhuang oli sellest aga toona keeldunud ning oli pigem valmis "kandma oma risti" allumatuse eest.

See uudis tuleb kuus kuud pärast seda, kui kardinal Joseph Zen, esimene Hiinast pärit kardinal ning paavst Benedictus XVI-nda peamine nõuandja Hiina-Vatikani suhete alal, laitis maha Vatikani poolse kokkuleppe Hiina ateistliku kommunistliku valitsusega. Kardinal süüdistas seeläbi kaudselt paavst Franciscust võltskiriku toetamises Hiinas:

"Kuid kogu see asi on võlts. Nad [Vatikan] annavad otsustusõiguse valitsusele… kuidas saab piiskoppide valimise initsiatiivi anda ateistlikule valitsusele? Uskumatu. Uskumatu."

Kommenteerides Vatikani leplikku hoiakut Hiina kommunistliku valitsuse suhtes, ütles üks põrandaalune preester AsiaNewsile, et "meil on sellega muidugi raske leppida, kuid kas meil on õigus Vatikanile vastu hakata?" Lisades, et kui asjad tõesti niimoodi peaksid minema, siis "ma võin kaaluda loobumist ning preestriametist lahkumist."

Enamjaolt tegutseb tegelik katoliku kirik Hiinas põranda all, samas kui valitsus juhib Hiina Patriootlikku Katoliiklikku Ühingut, mis kujutab endast võltskirikut, mis koosneb kommunistide poolt heaks kiidetud ja jälgimise all olevatest vaimulikest. Põrandaaluse kiriku piiskopid ja preestrid, kes on olnud ustavad paavstile ning mitte kommunistlikule valitsusele, on pidanud oma lojaalsuse tõttu seisma silmitsi vangistusega.

Paavst Franciscus ja kardinal Joseph Zen. Foto: Scanpix

Eelmisel aastal palus Hong Kongi emeriitpiiskop ja Hiina kõrgeim prelaat kardinal Zen Vatikani, et nad ei "müüks Hiina katoliiklasi maha", sõlmides kommunistliku valitsusega kokkuleppe, mille eesmärgiks pole midagi vähemat kui kiriku "täielik alistamine".

Intervjuus LifeSiteNewsile ütles Zen, et Vatikani sobing Hiina valitsusega kahjustaks kiriku usaldusväärsust, sest kui Hiina valitsus saab määrata piiskoppe, siis võivad ka teised valitsused sellist käitumist eeldada:

"Me oleme väga mures, kuna tundub, et Vatikan on sõlmimas Hiinaga väga halba kokkulepet. Ning ma mõistan, et paavst on väga naiivne… Ta ei tunne Hiina kommuniste. Kuid kahjuks pole teda ümbritsevad inimesed sugugi head. Neil on väga halvad ideed. Ning ma kardan, et nad võivad meie põrandaaluse kiriku maha müüa. See oleks äärmiselt kurb."

Oma meediale suunatud avalikus kirjas väljendab kardinal Zen veel täiendavalt kartust, et kui kõik jätkub samamoodi nagu viimaste aastate ja kuude jooksul, siis ta usub, et Vatikan müüb katoliku kiriku sisuliselt Hiinale maha, andes oma õnnistuse uuele ja tugevamale skismaatilisele kirikule.

Kardinal Zen lisas, et  põrandaalusel kirikul ei ole sisuliselt mingit avalikku häält, kuid sellegipoolest jätkab ta usklike nimel rääkimist, kuid tundub, et Püha Tool ei kuule teda või lihtsalt ei soovi kuulda võtta. Mõned Vatikani ametnikud peavad Zeni kohaselt põrandaalust kirikut ehk siis tõelisi usklikke koguni "tülitekitajateks" ning kuigi paavstil on suur soov ühtsuse ja rahu järele, on ta Hiina valitsuse olemuse osas "üsna naiivne".

Sarnaselt eeltoodule on kardinal Zen teravas toonis kritiseerinud Vatikani riigisekretäri, kardinal Pietro Parolini, kes ütles 31. jaanuaril ajalehele La Stampa antud intervjuus, et piiskoppide ametisse nimetamisega seonduva tüliküsimuse lahendamine toob Hiina katoliiklaste olukorrale tõsist leevendust.

"Kui palju kannatusi täis öid tuleb preestritel ja teistel usklikel taluda teadmises, et nad peavad hakkama kuuletuma illegitiimsetele ja ekskommunikeeritud piiskoppidele, kellest saavad ühtäkki Püha Tooli poolt legitimeeritud ja Hiina valitsuse poolt toetatud karjased," ütles Zen, nimetades kardinal Parolini "vähese usuga meheks", kes ei tea, mida tõeline kannatus tähendab.

Põrandaaluse kiriku ning usklike karmi igapäevaelu osaks kommunistliku režiimi all on tagakiusamised, vangistamised, kirikuhoonete lammutamised, preestrite "kadumised" ning muud kommunistliku režiimi poolsed rünnakud. Ainuüksi Hiina Zhejangi provintsis on enam kui 1500 katoliiklikku ja protestantlikku kirikuhoonet olnud viimastel aastatel lammutamise või ristide eemaldamise sihtmärgiks kampaanias, mille eesmärgiks on allutada kirikud kas riiklikule kontrollile või need hävitada.

Alates eelmisest aastast piirati 2017. aasta USA välisministeeriumi raporti kohaselt Hiinas tõsiselt usu ja avaliku jumalateenistuse vabadust, kuna valitsus on "füüsiliselt rünnanud, kinni pidanud, arreteerinud, piinanud, vangi mõistnud või taga kiusanud nii registreeritud kui registreerimata usurühmituste liikmeid". Samuti on Hiina tuntud pikaaegse sunnitud abortide praktika poolest.

Viimastel päevadel on laialdast kriitilst tähelepanu pälvinud ka Vatikanis tegutseva Paavstliku Teaduste Akadeemia juhi, peapiiskop Marcelo Sánchez Sorondo poolt väljendatud arvamus, et Hiina olevat praeguse aja parim näide katoliku kiriku ühiskonnaõpetuse elluviimisest.

Toimetas Martin Vaher

Allikas: LifeSiteNews.com.