Venemaal hakatakse menetlema seaduseelnõud, millega keelataks ära kõikvõimalikud missivõistlused laste osalusel.

Eelnõuga muudetaks seadusevastaseks igasugune laste välimuse hindamist kätkev võistlus, kui sellega võib kaasneda negatiivne mõju laste psüühilisele, mentaalsele või moraalsele arengule või koguni nende seksuaalne ärakasutamine.

Eelnõu kohaselt võib neid, kes lubavad lastel missivõistlustel osaleda, karistada rahatrahviga, mille alampiiriks on 4000 rubla (ca 114 dollarit) ja ülempiiriks ettevõtete puhul kuni 1 miljon rubla (28 500 USA dollarit). Juriidiliste isikute poolt keelu rikkumine võib eelnõu kohaselt tuua kaasa ka tegevusloa peatamise kuni 3 kuuks.

USA-s ja mujal lääneriikides on laste seksualiseerimine nn missivõistluste raames saanud populaarseks meelelahutuseks. Venemaa seadusandjate arvates on see vale ja vastuvõetamatu – selline laste traumeerimine ning nende moraalse ja esteetilise tunnetuse väärastamine tuleb ära lõpetada.

Eelnõu seletuskirjas kirjutasid duumasaadikutest eelnõu autorid Aleksei Žuravljov ja Sergei Žigarjov, et sarnane keeld on juba jõustunud nii Krasnadori oblastis kui ka Prantsusmaal.

Samuti selgitasid eelnõu taga seisvad mehed, et nii psühholoogide kui ka pedagoogide hinnangul võib osalemine missivõistlustel põhjustada laste mentaalsele ja mõni kord ka füüsilisele tervisele tõsist kahju ning kujundada neis välja väärastunud nägemuse ilust.

Allikas: RIAN