Isa Johannes Burdin 27. veebruaril Karabanovo küla kirikus Boris Nemtsovile hingepalvet pidades. Foto: Kostroma.news.

Kostroma ringkonnakohus mõistis 11. märtsil süüdi Karabanovo küla õigeusu kiriku vaimuliku Johannes Burdini Venemaa relvajõudude diskrediteerimises ja määras talle trahvi 35 000 rubla (praeguse kursi järgi 250 eurot), teatas kohalik uudiseportaal kostroma.news.

Kahel päeval, 10. ja 11. märtsil, arutas Kostroma ringkonnakohus Karabanovo küla kiriku hooldava preestri Johannes Burdini süüasja Vene Föderatsiooni diskrediteerimise osas. Vastav sätte lisati karistusseadustikku kiirkorras 4. märtsil seoses sissetungiga Ukrainasse.

Isa Johannes end süüdi ei tunnistanud: "Loomulikult ma ennast süüdi ei pea ega tunnista, seega kaeban selle kohtuotsuse edasi," kommenteeris ta kohtuotsust.

Andestuspühapäeval, 6. märtsil pidas viiekümneaastane preester külakirikus jutluse. Kohal oli kümmekond koguduse liiget. Oma jutluses ütles isa Johannes, et ta palvetab rahu eest Ukrainas.

Üks koguduseliikmetest teatas sellest kohe politseile, kes reageeris tähelepanuväärselt kiiresti. Kaks tundi hiljem saabusid kirikusse politseinikud, kes hakkasid koguduseliikmeid üle kuulama. Vaimulik viidi politseijaoskonda.

Lisaks jutlustamisele süüdistati preestrit koguduse veebilehe avalduses, milles mõisteti hukka "sõjaline erioperatsioon" Ukraina territooriumil.

„Meie, kristlased, ei tohi kõrvale jääda, kui vend tapab venna, kristlane tapab kristlase. Me ei saa pelgurlikult silmi sulgeda, nimetades musta valgeks ja kurjuse headuseks ning öelda, et Abel eksis tõenäoliselt oma vanema venna vastu, teda provotseerides," seisis avalduses, mille allkirjastasid preestrid Burdin ja Georgi Edelštein.

Hiljem võeti avaldus maha Kostroma ja Nerehta metropoliit Feraponti korraldusel.

Preestrit süüdistati ka „teabe andmises koguduseliikmetele Venemaa relvajõudude kohaloleku kohta Ukrainas, Ukraina linnade (Kiiev, Odessa, Harkov jt) pommitamise ja Ukraina elanike (vennade ja õede Kristuses) mõrvamise kohta.

7. märtsil esitati süüasi kohtule, juba 11. märtsil tuli ka kohtuotsus, mis kohustas preestrit maksma 35 000 rubla (praeguse kursi järgi ligikaudu 250 eurot) trahvi. Väikese küla preestri jaoks tegu märkimisväärse summaga.

Kohtu hinnangul diskrediteeris kostja relvajõudude kasutamist Vene Föderatsiooni ja selle kodanike huvide kaitsmiseks.

Isa Johannes lubas kohtu otsuse edasi kaevata. Filoloogiadoktori kraadi omava Burdini pühitseti preestriks 2015. aastal. 2019. aastal oli ta nende vaimulike seas, kes allkirjastasid avaliku kirja, millega avaldati toetuse noortele inimestele, keda peeti kinni Moskvas nn massirahutustes osalemise eest ja kutsuti nende kohtuasja üle vaatama.

27. veebruaril 2022 pidas ta Karabanovo küla kirikus hingepalve seitse aastat tagasi maha lastud opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi mälestusteenistusel.