Hukkamiskamber Ameerika Ühendriikides

Venemaa erakonna Õiglane Venemaa juht Sergei Mironov esitas ettepaneku muuta seadust nii, et terroristidele oleks võimalik määrata surmanuhtlust. Soome töö- ja justiitsminister Jari Lindström (Põlissoomlased) avaldas YLE-le antud intervjuus arvamust, et teatud tingimustel võiks ta mõelda surmanuhtluse taastamise võimalikkuse üle

Sergei Mironov tegi enne Liidunõukogu ja Riigiduuma koosolekut ettepaneku võtta erakorralise terrorismivastase võitluse meetodina kasutusele surmanuhtlus. President Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on kõnealune küsimus eriti keeruline ning ettepanek kommenteerimiseks liiga värske.

Liidunõukogu ja Riigiduuma esindajad olid samas üksmeelel selles, et terrorismivastast võitlust peab tugevdama ning karistusi karmistama.

Kremli administratsiooni juhi ja endise kaitseministri Sergei Ivanovi arvates on antud küsimuse käsitlemisel oluline talitseda emotsioone: "Kui praegu viidaks läbi referendum küsimuses surmanuhtluse üleüldise taastamise osas, siis oleks muudatuste poolt üle 90% Venemaa kodanikest. Peame lähtuma ka tervest mõistusest ning Venemaa seotusest rahvusvaheliste lepingutega." Mironovi ettepanekut peab ta enneaegseks ning ebaotstarbekaks.

Soome töö- ja justiitsminister Jari Lindström on valmis rangeteks karistusoperatsioonideks ning Pariisis juhtunule mõeldes koguni surmanuhtluse taastamiseks: "Ma ei ole päris kindel, mis oleks antud olukorras kõige parem karistusviis. Kas selleks on eluaegne viibimine vangistuses, mille kulud kannab ühiskond? Või siis selline karistus, mille käigus nii-öelda võetakse kurjategijalt hing ära ja asi on lahendatud?"

Lindströmi arvates võiks terroristidelt konfiskeerida ka passid ning peatada nende kodakondsus, kuigi selline praktika on praegu rahvusvaheliste inimõiguste sätete kohaselt välistatud.