Saatesarja "Vestlused Einar Laignaga" uue hooaja esimeses saates arutlevad teoloog, ajaloofilosoof ja mõõgameister Einar Laigna ning saatejuht Indrek Petersoo perekonna pühaduse üle.

"Elu säilitamine ning meie rahvuse ja riigi allesjäämine sõltub perekonnast. Perekonna hoidmine ja kaitsmine peab olema riigi esimene ülesanne nagu ka meie põhiseadus seda ette näeb," rõhutas Laigna.

"Perekonna käekäik sõltub omakorda sellest, kas inimesed järgivad traditsionaalset, loomulikku ja loodusseaduslikku korda või kehtestavad võrdsuse ja demokraatia sildi all korralageduse. Viimasel juhul jagame Antiik-Rooma impeeriumi saatust ehk lõppu," arutles Laigna.

"Kui Antiik-Kreeka ja Antiik-Rooma ühiskond oli jõudnud oma lõpujärku, siis sellest ajast pärinev kirjavara räägib meile samadest nähtustest nagu praegu – perekonna lagunemine, hedonism ja kõik see, mis praegu meie ümber avalikus elus toimub. Selles pole midagi uut. Aga üks element on siiski uus – kui minevikus toimus ühe kultuurkonna lõpul närtsimine ja hääbumine stiihiliselt, siis tänapäeval on lisandunud tahtlik element ehk jõud, kelle huvides on hääbumisprotsessi kiirendamine kindlate eesmärkidega, milleks on traditsionaalse elukorralduse ja -käsitluse teadlik-tahtlik lõhkumine," toonitas saatekülaline.

"Perekonna pühadus või kui paneme sõnad teistpidi – Püha Perekond. Kristliku kultuuri keskmes on Neitsi Maarja lapsega – emadus, ema lapsega. Neitsi Maarja oli ka rüütlikultuuris iga rüütli südamedaam number üks. Seega on meie enda kultuuriruumis terve eluviisi teooria ja praktika olemas. Kui me sellest kinni peame, siis jääme alles. Kui me sellest kinni ei pea, siis hävineme. Nii lihtne see ongi," ütles Laigna saate kokkuvõtteks.

Head vaatamist ja viljakat kaasamõtlemist!