Sõltumatu Covid-19 uurija Kaari Saarma räägib põhjalikus videokommentaaris, et koroonakriisi käigus taganeti teaduslikest baasteadmistest ja keelduti rakendamast kriitilist mõtlemist.

Eriti ilmselt tuli osutatud tõdemus tema sõnul esile sellest, kuidas ignoreeriti läbipõdemisest saadud immuunsuse olulisust ja kuidas seda sihilikult pisendati – eesmärgiga survestada võimalikult paljusid inimesi laskma endale manustada koroonavaktsiine, mida suur osa neist tegelikult ei vajanud.

Muu hulgas toob Saarma esile, et haiglate ülekoormuse üheks peamiseks põhjuseks oli reaalselt toimivate varajase ravi võimaluste varjamine, eitamine ja tõrjumine, mis teenis samuti hiiglaslikke kasumeid saavutanud vaktsiinitootjate ärilisi huve.

Lisaks räägib molekulaarbioloogia vallas magistrikraadi omav Saarma sellest, et koroonavaktsiinide ohutusuuringud olid mitte ainult lubamatult lühiajalised, vaid ka tõsiste metoodiliste puudustega. Tema sõnul on koroonavaktsiinidest põhjustatud tervisekahjude ulatust sihiteadlikult pisendatud ja selles osas ei taheta siiani tõde tunnistada.

"Mida varem ja laialdasemalt ühiskonnas mõistetakse viimase kolme aasta jooksul tehtud eksimusi, seda parem meile kõigile," kirjutab Saarma oma video saateks ning lisab, et "tänaste probleemide juur on juba pikalt toimunud tõeväänamistes."

"On selge, et teatud „spetsialistide" keel ei paindu tunnistamaks, et nad eksisid, eriti kuna selle tagajärjed olid laastavad. Seetõttu võitlevad teatud „spetsialistid" ja ametkonnad viimse hingetõmbeni, et jõustada midagi, mis pole tõsi."

Saarma video kirjelduses on antud ka viited tervele reale tema temaatilistele kirjutistele ja muudele sõnavõttudele. Paljud tema seisukohad on kajastatud ka portaalis Teadusuudis.

Toimetas Varro Vooglaid