Murelikud kodanikud on EKRE eestvedamisel haridusminister Mailis Repsi akna all oma arvamust homopropagandast kooliõpikutes juba avaldanud. Objektiiv uuris, kuidas suhtuvad sellesse Tallinna mitmekultuuriliste perekondade lapsevanemad.

(Kõikidest küsimustele vastanutest ei mahtunud videosse vaid üks inimene ja seda tehnilise kvaliteedi tõttu)

Tallinna venekeelsete koolide juhtkonnad olid erinevatel arvamustel.

"Meie kooli algkooli kooliastmes toimub kompleksõpe ehk teemapõhine õpe. Õpetajad valmistavad ette töölehed, valivad tekstid jne. Kirjastuste poolt väljaantud inimeseõpetuse ja loodusõpetuse õpikuid meil ei kasutata. Sellel teemal ei ole tekkinud arusaamatusi kooli, õpilaste ja lastevanemate vahel." – Helen Vanganen, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi õppealajuhataja

"Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolipere on arvamusel, et normaalsus on ajas muutuv nähtus. Juba lasteaiast tulevad lapsed teadmistega, et mõnel lapsel on kaks ema või kaks isa. See probleem on rohkem täiskasvanutel. Usun, et ei Tallinna Õismäe Vene Lütseum ega ka teised Eesti koolid ei propageeri koolilastele homoseksuaalsust, kuigi õpikutes sellised peatükid on. Meie koolis pole selle probleemiga lapsevanemaid koolijuhini jõudnud." – Rita Juhanson, Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolijuht

Keskerakonna avalike suhete juhi Andre Hanimägi sõnul ei ole erakonna juhatus, volikogu ega ükski teine instants teemat arutanud. Seetõttu ametlikku seisukohta selles küsimuses sõnastatud pole. Küll rõhutas Hanimägi, et pea 15 000 liikmega parteis valitseb arvamuste pluralism. See tähendab, et kindlasti on neid, kes ei pea eriti nii varajases koolieas perekondade käsitlust sellisel moel vajalikuks ega sobilikuks. Kuid on neidki, kes arvestavad, et on erinevaid perekondi.