SAPTK korraldatud kooseluseaduse läbisurumise vastane meeleavaldus Toompeal 5. oktoobril 2014. Foto: Veiko Vihuri

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) president ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma töötas läbi erakondade valimisprogrammid ning koostas nende põhjal ülevaatliku ristiinimese valimislabürindi. Reformierakonna puhul toob ta välja nende lubaduse võtta vastu ühiskonda lõhestanud kooseluseaduse rakendusaktid, liikudes seega perepoliitika osas vastupidises suunas kirikute ettepanekutega.

EELK peapiiskop Urmas Viilma kirjutas, et nagu 2019. aastal, mil ta koostas valimiste eelselt ristiinimese valimiskompassi, tegi ta sisuliselt sama ka tänavu ristiinimese valimislabürindi kujul, milles ta kõrvutas lähenevate valimiste ootuses Eesti Kirikute Nõukogu poolt eelmise aasta novembris erakondadele saadetud ettepanekud parteide valimislubadustega ning koostas saadud tulemustest ülevaate.

Viilma selgitab, et ei nimeta seekordset analüüsi ristiinimese valimiskompassiks, vaid ristiinimese valimislabürindiks, sest eelmisel korral olevat tema koostatud kompass mitmete arvates näidanud vales suunas.

"Minu seekordne kirjutis esindab Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ametlikke seisukohti selles ulatuses, kus on vastavad seisukohad ametlikult kujundatud. Kõik ülejäänu on minu kui Eesti kodaniku isiklik arvamusavaldus selle kohta, mida ma erakondade programmiliste lubaduste labürindis ringi kobades ristiinimesena märkasin ning loetust järeldasin," selgitab Viilma ning lisab, et osade kommentaaride taustaks on ka tema isiklikud kontaktid ja vestlused erakondade esindajatega, kellega need toimusid ametlikul tasandil.

Viilma: Reformierakond tahab kooseluseaduse rakendusaktid jõuga läbi suruda

Viilma sõnul üllatas teda Reformierakonna programmis kõige enam nende esimeses lauses sõnastatud erakonna eesmärk, milleks on rahvusvahelisel õigusel ja heausksel koostööl põhinev "maailmakord".

"Ma ei ole varem täheldanud, et tillukese Eestimaa veelgi tillukesem erakond võtab enda peale teatud maailmakorra kehtestamise ja säilitamise globaalse ülesande. Eks unistada tulebki suurelt. Kui praegu on Kaja Kallase kindlates kätes tilluke Eestimaa, siis miks ei võiks ühel hetkel tema soojadel peopesadel turvapaika leida terve gloobus või lausa universum," kommenteerib peapiiskop.

Hoolimata embamisvalmis kindlatest kätest ei vastanud Reformierakond Viilma sõnul ei Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse ettepanekule kohtumiseks ega arvestanud ka oma valimisprogrammi koostamisel Eesti Kirikute Nõukogu poolt saadetud ettepanekutega.

"Kirikujuhtide poolt vaadatuna tundub see hoolimatusena, kuid Reformierakonna vaatevinklist on ilmselt tegemist pragmaatilise otsusega mitte raisata oma kallist aega sinna, kus pole valijaid, kellelt hääli oodata," arvab kirikujuht.

Tema sõnul võib kirikute juhtide ettepanekutest leida ainsa ideelise kattuvusena Reformierakonna programmist palliatiivravi ja hospiitsi teenuse tagamise üle kogu Eesti. "Täpsem sisu, kuidas seda kavatsetakse teha, paraku puudub," lisab Viilma. Seetõttu leiab ta, et tegemist on pelgalt loosungliku lubadusega: "Lubatakse koolitussüsteemi spetsialistidele, kes võiksid inimest toetada ka elulõpul. Seda, kes teenuse eest tasub, kuidas see tagatakse ja rahastatakse, jääb lahti kirjutamata."

Järgnevalt juhib peapiiskop tähelepanu sellele, et perepoliitikas liigub Reformierakond Eesti Kirikute Nõukogu ettepanekutega oodatult vastupidises suunas ja deklareerib kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist, et väidetavalt võidelda samast soost inimeste kooselul põhinevate perede diskrimineerimise vastu.

"Selgituse kohaselt võiks kõne alla tulla ka mõned teised alternatiivsed õigusruumi kohandamised, et saaks jätta kooseluseaduse rahule, kuid Reformierakond peab endiselt ainsaks variandiks rakendusaktide vastu võtmist. See annab sõnumi, et varsti juba 10 aastat tagasi tekitatud vastasseisu erinevate ühiskonnagruppide vahel ei soovi Reformierakond lahendada muul moel kui jõuga," leiab Viilma

Tema sõnul on hoiatav ka erakonna programmist leitav lubadus võtta kasutusele patsienditestament. Viilma on veendunud, et patsienditestamenti ei tohiks kindlasti kasutusele võtta ilma põhjaliku aruteluta ja kiirustades. Ühtlasi tahaks ta ka loota, et patsienditestamendi taha ei ole peidetud eutanaasia või assisteeritud enesetapu seadustamist, millele leiame otseviiteid näiteks Sotsiaaldemokraatide, Eesti 200 ja Eestimaa Roheliste programmidest.

"Kui otsisin Reformierakonna programmist tulutult kohta, kus kõneldakse väärtustest ega suutnud leida, tekkis kahtlus, et kogu teksti on koostanud hoopis tehisintellekt," võtab Viilma oma analüüsi kokku.

Viilma soovitab kristlastel langetada oma valik oma südametunnistusele toetudes

"Iga kristlane võib valimistel osaleda või mitte osaleda. Kodanikuna on kõigil õigus hääletada mõne erakonna sellise kandidaadi poolt, kes on erinevatel põhjustel kõige sümpaatsem. On siiski oluline, et me oma toetushäält andes teame, millist maailmavaadet erakond, kus väljavalitud kandidaat kandideerib, esindab. Inimest toetades toetame tema erakonna nimekirja ja ka kõiki neid, kes lõpuks parlamenti pääsedes hakkavad mõjutama meie seadusandlust ja elu lähituleviku Eestis," rõhutab Viilma kokkuvõtvalt. 

Seetõttu soovitab ta igal kristlasel oma südametunnistusele toetudes asetada kõrvuti iga erakonna need lubadused, mis on kristlike kirikute tööd ja kristlikke väärtusi toetavad, nende lubadustega, mis on täiesti vastupidise suunaga või lihtsalt neutraalsed.

Nõnda kaaludes saab Viilma sõnul igaüks jõuda otsusele, kas valimistel antud hääl toetab ühiskonna arengut ka kristlikus vaates või ainult ilmaliku maailma ja ainelise toimetuleku vaates, jättes usku ja moraali puudutavad teemad lausa ühiskondliku elu ääremaadele.

"Kristlaste ja kirikute koht ei ole ühiskondliku elu ääremaadel, vaid selle elu keskmes, et oma usu, tegude ja eelkõige ligimesearmastuse kaudu kuulutada Kristust ennast maailmas, kuhu ta meid läkitas," rõhutab Viilma lõpetuseks.

Toimetas Martin Vaher