Varro Vooglaid ja Jaanus Vogelberg vestlesid sõnavabaduse olukorrast Eesti Vabariigis, tõdedes ühiselt, et kõlama pandud sõnumil, nagu oleks sõna- ja pressivabadus Eestis ohtu sattunud, ei ole faktilist alust ning et vastupidist sõnumit kõlama pannes luuakse maailmas Eesti mainet kahjustavat kuvandit.

Skype'i vahendusel aset leidnud vestluses tõdesid mõlemad pooled, et sõnavabadust on väär samastada võimalusega väljendada oma seisukohti ilma, et sellega võiks kaasnevad negatiivne tagasiside kriitika või muude ebameeldivuste näol. Sõnavabaduse kasutamine eeldab elementaarset kodanikujulgust, nii ajakirjanike kui ka kõigi teiste inimeste poolt.

Samuti toonitati, et Eestis on mitmesuguseid probleeme, ent sõnavabaduse puudumist on Eesti ühiskonnale kohatu ette heita. Pigem on sotsiaalmeedia abil võimalusi oma seisukohti laiema auditooriumi ees välja öelda rohkem kui kunagi varem.

Vestluses tuli juttu veel mitmetest sõnavabadusega seonduvatest küsimustest.

Kuula lähemalt videost.