SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid. Foto: Objektiiv

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja Varro Vooglaid küsib ERRi eetikanõunikult Tarmu Tammerkilt selgitust seonduvalt abielureferendumi kallutatud kajastusega ETV saates "Ringvaade".

Vooglaiu hinnangul ei ole rahvusringhäälingu seadusega kooskõlas olukord, kus iga tööpäeva õhtul kõige vaadatavamal ajal ETV eetris olevas saates käsitletakse ühiskonnas tugevaid eriarvamusi kätkevat ja poliitiliste vaidluste objektiks olevat küsimust ainult ühest, referendumivastasest vaatepunktist.

Lisaks tõstatab ta küsimuse sellest, kuidas ERRis üleüldse tõlgendatakse seadusest tulenevat nõuet, mille kohaselt peab rahvusringhääling tegutsema tasakaalustatult ja viisil, et kajastatud saaks erinevad arvamused ja tõekspidamised.

Alljärgnevalt on toodud ära Vooglaiu järelepärimise täies mahus.

Tere, hr Tammerk!

Palun Teie kui ERR-i ajakirjanduseetika nõuniku hinnangut seonduvalt küsimusega sellest, kas see on kooskõlas ERR-i seadusega, et sel sügisel on juba kolmandat korda kutsutud ETV saatesse "Ringvaade" abielureferendumiga seonduvaid küsimusi kommenteerima isikud, kes on selgelt selle referendumi korraldamise vastu, ent vastupidist seisukohta esindavaid inimesi ei ole kordagi eetrisse lastud?

https://www.err.ee/1162438/kiisler-abielu-kusimuses-voiks-haaletamine-fraktsioonis-vaba-olla

https://www.err.ee/1153086/joks-rahvakusitlusest-esitatud-kujul-kusimused-on-pohiseaduse-vastased

https://www.err.ee/1149617/kolvart-abielureferendumist-mulle-see-ei-sobi

Veelgi enam, kas see on korrektne, et ühelgi neist kolmest korrast ei ole peetud vajalikuks kutsuda stuudiosse korraga kaht külalist, kellest üks esindaks üht, teine teist vaadet?

On ju avalik saladus, et "Ringvaate" saatejuhid on homoseksuaalid ning kui nad kasutavad oma saadet ära selleks, et panna tõsiste poliitiliste vaidluste objektiks olevas küsimuses kõlama vaid endale meelepärast sõnumit, siis on midagi väga valesti.

ERRi seadus ütleb ju paragrahvis 6 lõige 2 selgesti, et "Programmid peavad olema mitmekülgsed ja ühiskonnaelu teemade käsitlus neis peab olema tasakaalustatud" ning et "Programmid ja meediateenused peavad kaasa aitama ühiskonnaliikmete ja -rühmade omavahelisele kommunikatsioonile ja ühiskonna sotsiaalsele sidususele ning kajastama erinevaid arvamusi ja tõekspidamisi."

Jutte sellest, et tasakaalustatuse nõue peab teostuma vaid kõiki ERR-i saateid kogumis käsitletuna, ei saa tõsiselt võtta, sest sellisena oleks tegu nii uduselt määratletud kriteeriumiga, et seda on konkreetsete otsuste tegemisel konkreetsete saatejuhtide ja saatemeeskondade poolt võimatu reaalselt arvestada (keegi ju ei tea, milliseid teisi saateid ja millises võtmes kavatseb keegi teine teha).

Kas olete seega nõus, et ainuke mõistuspärane viis seaduses sätestatud tasakaalustatuse nõudega arvestamiseks seisneb selles, et igas konkreetses saates peaks püüdma käsitlusi esitada nii tasakaalustatult kui võimalik, hoolitsedes selle eest, et mõlema poole seisukoht leiaks kõlapinda? "Ringvaates" peaks see muidugi tähendama, et ühiskonnas vastandlikke arvamusi kätkevate küsimuste käsitlemisel kaasatakse mõlema poole vaadet esindav isik.

Lugupidamisega

Varro Vooglaid

Toimetas Martin Vaher