Liisa Pakosta. Foto: pakosta.ee

Vastavalt sotsiaalminister Tanel Kiige augustikuisele otsusele alustas järjekorras teist viie aasta pikkust ametiaega soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta.

Teiseks ametiajaks tagasivalituna soovib Pakosta jätkata head koostööd Eesti inimeste võrdsete võimaluste nimel. "Meil on olnud meeskonnana väga hea koostöö nii teiste riigiasutuste kui ka ettevõtjatega, kodanikuühenduste kui koolinoortega sidusama ja ühtehoidvama igapäeva nimel. On hea, et valitsus on võrdsuspõhiõiguste valdkonda oma otsustes arendanud ja hoidnud, sest see on lahutamatu osa Eesti inimeste turvalisusest. Võrduspõhiõiguste kindla tagatuse nimel tuleb iga päev sihid selged hoida," ütles Pakosta.

Mullu novembris ütles Pakosta saates "Esimene stuudio", et Eestis tuleks seadustada nn homoabielu, mis lahendaks ka kooseluseaduse läbisurumise lõpule viimise probleemi.

Vastuseks saatejuht Johannes Tralla küsimusele, mida tuleks teha kooseluseaduse rakendusaktidega, vastas Pakosta, et tema ettepanek, mida ta on varemgi esitanud, seisneb hoopis nn homoabielu seadustamises, mis aitaks ehk lõpetada kooseluseadusega seonduva ühiskondliku trauma.

"Minu arust oleks väga mõistlik muuta perekonnaseaduse esimest paragrahvi," toonitas volinik (saates alates 13:15) ja lisas, et nimetatud paragrahvis ei tuleks öelda, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel, vaid kahe inimese vahel. "Siis ei oleks ka neid kooseluseaduse rakendusakte vaja."

Liisa-Ly Pakosta alustas tööd soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuna 3. oktoobril 2015, saades sellele positsioonile Isamaa ja Res Publica Liidu toetusel. Ametisse nimetas ta toonane sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. Varem IRLi kuulunud Pakosta oli ka XII riigikogu liige ja üks kooseluseaduse algatajatest.

Kokku 12 kandidaati

Voliniku konkursile esitati ühtekokku 12 kandidaati, kellest lõppvooru jõudsid kolm. Konkursikomisjoni kuulusid sotsiaalministeeriumi, õiguskantsleri kantselei, riigikantselei ja soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esindajad. Viimane on 2013. aastal soolise võrdõiguslikkuse seaduse alusel moodustatud kogu, mille ülesanne on anda valitsusele soolise võrdõiguslikkuse küsimustes nõu. Nõukogu esimees on University College London ja Tallinna Tehnikaülikooli professor Rainer Kattel.

Kandidaatide puhul hinnati teadmisi voliniku pädevusvaldkonnast, terviklikku arusaama valdkondlikest väljakutsetest ning neile välja pakutud lahenduste sisukust ja asjakohasust. Samuti hinnati kandidaatide senist töö- ja juhtimiskogemust, sealhulgas valmisolekut juhtida voliniku kantseleid kui iseseisvat riigiasutust.

Toimetas Jaanus Vogelberg