Kaks Ameerika Ühendriikide kunstliha kaubamärki: Beyond beef ja Impossible Foto: BigStockPhoto

Maailma Majandusfoorumi eksperdid üllitasid valge raamatu, milles kutsutakse valitsusi üles seadma toidusüsteemide keskmesse kunstliha ja teised "alternatiivsed valgud".

Maailma Majandusfoorumi (WEF) valge raamat kannab nime "Elujõulise toiduuutmise ökosüsteemi loomine: kuidas Iisrael arendab erinevates valdkondades alternatiivseid valke"

Juhised koostasid WEF-ile kolm Iisraeli institutsiooni: Iisraeli Innovatsiooniamet, "neljanda tööstusrevolutsiooni" uutmiskeskus C4IR Israel ja Iisraeli Good Food Institute (Hea toidu instituut).

"Käesolev valge raamat rõhutab valitsuste olulist rolli alternatiivsete valkude arendustöö tagant tõukamises. Üksikasjalikult vaadatakse, kuidas Iisrael ja teised riigid loovad koostööle rajatud ning jõulisi toidutehnoloogia uutmise ökosüsteeme," tutvustab WEF tehisliha suurema tarbimise juhiseid.

WEF põhjendab lisaks, miks inimesed peavad hakkama kunstliha sööma: inimesed peavad hakkama sööma kunstliha, kuna Maa kliima soojeneb:

"Maailma riigid saavad üha paremini aru, kui tähtsat rolli mängib alternatiivsete valkude esikohale seadmine kliima-, bioloogilise mitmekesisuse-, toiduturvalisuse- ja rahvatervise eesmärkideni jõudmises. Kuna ennustatakse, et maailma lihatoodang kasvab ajavahemikus 2012 kuni 2050 vähemalt 50 protsendi võrra, siis alternatiivsed valgud – mille hulgas on nii taimepõhine kui laboriliha – pakuvad probleemile, kuidas kõige paremini toidusüsteemid soojeneva planeedi tõttu ümber ehitada, ülemaailmset ja laiendamissuutlikku (skaleeritavat) lahendust."

WEF-i valge raamatu kohaselt saab inimesi sundida kunstliha sööma ainult riigi ja suurettevõtete koostöös. "Fašism" tähendab, et riik ja suurtööstus toimivad ühtse rusikana. Tänapäeval on fašism pisut teistsugune kui 20. sajandi alguses ja sellel on uus nimi: korporatism. 

Kuna üks valge raamatu koostaja on C4IR Israel, siis võib järeldada, et tehisliha on oluline osa WEF-i organiseeritavast "neljandast tööstusrevolutsioonist". Esimese kolme tööstusrevolutsiooni sisuks olid aur, elekter ja elektroonika, viimase sisuks ennustatakse "küber-füüsikalisi süsteeme".

Toimetas Karol Kallas