USA-s Washington DC-s toimunud Naiste Marsi meeleavaldaja, kelle näkku on kirjutatud "minu keha, minu valik". 9.07.2022 Foto: Scanpix

Sündimata laste massimõrva edumeelsust kuulutava vabaühenduse Guttmacher Institute uuringu kohaselt tapeti 2023. aastal Ameerika Ühendriikides enam kui kümne aasta võrdluses kõige rohkem sündimata lapsi. 

Mõttekoja Guttmacher Institute'i tellitud uuringust selgub, et möödunud aastal, mis oli peale Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu föderaalse abordikohustuse – tervisesüsteemid olid kohustatud ema nõudmise peale tema üsas oleva lapse surmama – tühistamist esimene täis-kalendriaasta, tapeti USA ametliku rahvatervisetööstuse haldusalas 1 026 690 sündimata last. Tuhande viljakas eas naise kohta tähendab see 15,7 emaüsas elu kaotanud inimest. Võrreldes 2020. aastaga kasvas abortide arv kümme protsenti, vahendab Breitbart.

Uuringus kinnitatakse, et kõigis osariikides, kus sündimata laste tapmist ei piirata, abortide määr kasvas võrreldes 2020. aastaga keskmiselt 25 protsendi võrra. Kõige rohkem, 37 protsenti, kasvas emaüsas laste elude hävitamine seda lubavates osariikides, mis piirnesid sündimata laste elusid kaitsvate osariikidega.

Hinnanguline Ameerika Ühendriikide ametlikus tervishoiusüsteemis tapetud sündimata laste arv aastatel 1973 kuni 2023. Punane joon näitab üleriigilise abordikohustuse tühistamise aega ja roheline punkt 2023. aastat. Graaafik: guttmacher.org

Uuringus nenditakse, et ametlikud numbrid on "kindlasti tegelikust väiksemad, sest kokku loeti ainult ametliku rahvatervisetööstuse edastatud andmed". Lisaks ametlikele üsasisestele mõrvateenustele pakuvad lastetapu teenuseid lisaks veel hulk kohalikke ja rahvusvahelisi organisatsioone. Näiteks tegutseb Ameerika Ühendriikides päris mitu põrandaalust võrgustikku, mis saadavad lastetaputablette osariikidesse, kus sündimata laste tapmine on piiratud. 

Guttmacheri tellitud uuringus tuvastati lisaks, et 63 protsenti kõigist Ameerika Ühendriikide üsasisese lastetapu protseduuridest viidi läbi lastetapu tablettide toel. Võrreldes 2020. aastaga on seda 53 protsendi võrra enam. Mis tähendab, et ametlikus "tervisesüsteemis" tapeti tablettidega ligikaudu 642 700 sündimata last.

Tablettidega laste tapmine toimub tavaliselt kahe "ravimi" manustamise teel. Esimesena võetakse sisse mifepristoon nimeline "ravim", mis tõkestab progesterooni toime. Progesteroon on hormoon, mida ema keha toodab raseduse toetamiseks. Kui progesteroon on tõkestatud, siis selle tulemusel hävib last kaitsev emaka limaskest ja areneva lapse jaoks lõigatakse ära nii veri kui toitained, kes selle tulemusel sureb. Teine "ravim" on misoprostool (mida turustatakse Cyotec ja Topogyne nime all), mis põhjustab emaka kokkutõmbed ja veritsemise, mille käigus surnud laps emakast väljutatakse. 

Toimetas Karol Kallas