Foto: Wikimedia Commons

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et automaksu kehtestamist Eestis toetab 21 protsenti ning seda ei toeta 72 protsenti vastajatest. Automaksu toetajad on ülekaalus ainult Reformierakonna valijate seas.

Märtsis ametisse asunud Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide valitsusliit soovib kehtestada Eestis automaksu. Ühiskonnauuringute Instituut uuris kiirküsitluses, kuidas inimesed kavandatavasse maksu suhtuvad.

Vastajatelt küsiti, kuidas nad suhtuvad automaksu kehtestamisse Eestis. Automaksu kehtestamist toetas või pigem toetas 21 protsenti vastanutest, 72 protsenti vastas, et pigem ei toeta või ei toeta ning 7,2 protsenti ei osanud sellele küsimusele vastata.

Küsitlusele vastanutest 80 protsenti ütles, et talle või tema leibkonnaliikmele kuulub auto. Vastajatest, kelle leibkonnas on auto, toetab automaksu 18 protsenti ning ei toeta 77 protsenti. Nendest vastajatest, kelle leibkonnas ei ole autot, toetab automaksu 35 protsenti ning ei toeta 50 protsenti.

Reformierakonna valijatest toetab automaksu sisseviimist 52 ning ei toeta 37 protsenti. Eesti 200 valijatest toetab automaksu 33 ning vastu on 57 protsenti. Sotside valijatest toetab automaksu 44 ning ei toeta 50 protsenti.

Opositsioonierakondade valijad on selgelt automaksu vastu. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valijatest 96, Keskerakonna valijatest 84 ja Isamaa valijatest 83 protsenti ei toeta automaksu kehtestamist.

Kõikide sotsiaaldemograafiliste gruppide lõikes on selges ülekaalus vastajad, kes automaksu kehtestamist ei toeta. Seega on Reformierakonna valijad ainus vastajate grupp, kelle seas on automaksu toetajad ülekaalus.

Norstati küsitlus viidi läbi 21.–22. juulil veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales 1004 vastajat.

Automaksu toetuse kohta küsiti ka 25. juuli Kanal 2-e uudistesaates "Suvereporter". Selles küsitluses osalenutest ei toetanud automaksu koguni 93 protsenti inimestest ning automaksu toetas vaid 7 protsenti helistanutest.

Toimetas Martin Vaher