Silt: automaks


Kodanikuühendused: Eesti on hajaasustusega riik, kus kavandatav automaks seab väga paljud inimesed löögi alla

Eesti Maksumaksjate Liit, Eesti Talupidajate Liit, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Eesti Autoomanike Liit, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit ja autoklubi Full Throttle Club saatsid ühise pöördumise riigikogu liikmetele, milles selgitatakse lihtsalt ja arusaadavalt lahti automaksu kehtestamise kahjulikkus ja palutakse riigikogu liikmetel mitte hääletada selle maksu kehtestamise poolt.

Leht 1 / 4