Foto: Bigstockphoto

76% inimestest ei toeta automaksu ning 19% toetab. 70 % rahvast soovib aga endiselt Kaja Kallasest lahti saada, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi viimasest küsitlusest.

Valitsus soovib alates 2025. aastast kehtestada Eestis mootorsõidukimaksu ning vastav eelnõu läbis käesoleval kuul riigikogus esimese lugemise. Automaksu kehtestamisele on tugevalt vastu opositsioon ning praegusel kujul on automaks tekitanud erimeelsusi ka koalitsioonis. Ühiskonnauuringute viimases küsitluses uuriti, milline on hetkel inimeste arvamus automaksu osas. 

Automaksu teemal küsiti vastajatelt: „Kuidas Teie suhtute automaksu kehtestamisse Eestis?" 76% vastas „Ei toeta" või „Pigem ei toeta", 19% „Pigem toetan" või „Toetan" ning 5% ütles „Ei oska öelda". 

Automaksu toetajad on enamuses ainult Reformierakonna valijate seas, kellest 62% toetab ning 31% ei toeta automaksu kehtestamist Eestis. EKRE valijatest 97%, Keskerakonna valijatest 94%, Isamaa valijatest 92%, SDE valijatest 60% ning Eesti 200 valijatest 54% ei toeta automaksu kehtestamist. 

2023. aasta juulis läbi viidud küsitluses ütles 72% vastajatest, et nad ei toeta ning 21% vastajatest, et nad toetavad automaksu. 

Lisaks küsiti: „Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?" 70% vastas „Jah" või „Pigem jah", 24% „Pigem ei" või „Ei" ning 6% ütles „Ei oska öelda. 

EKRE valijatest 98%, Keskerakonna valijatest 94%, Isamaa valijatest 88%, SDE valijatest 61% arvab, et Kaja Kallas peaks tagasi astuma. Eesti 200 valijatest ütleb 40%, et Kaja Kallas peaks ning 52%, et ei peaks tagasi astuma. Reformierakonna valijatest 12% arvab, et Kaja Kallas peaks ning 82%, et ei peaks tagasi astuma. 

Antud küsimus on olnud regulaarselt Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlustes alates 2023. aasta augusti lõpust ning Kaja Kallase tagasiastumist toetavate inimeste osakaal on püsinud selle aja jooksul 65-71% vahel.

Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS. 

Toimetas Markus Järvi