Foto: Public Domain Pictures

Viini veekeskuses 10-aastase poisi vägistanud iraaklasest varjupaigataotleja vangistus on kärbitud kuuelt aastalt neljale, sest kohtuniku silmis oli karistus liiga "drakooniline."

Mäletatavasti pani Amir A. 2015. aasta 2. detsembril Theresienbadis jõhkra vägistamise toime seetõttu, et koges "seksuaalset hädaolukorda".

Kronen Zeitungi andmetel saab kurjategija tänu kohtuniku leebumisele priiks juba 2019. aastal.

Amir, kes tuli Austriasse puhtalt majanduslikel põhjustel ning kelle puhul selgus, et koduses Iraagis ei toimunud tema suhtes mingisugust tagakiusu, oli omaenda tunnistust mööda "olnud ilma seksita neli kuud" – siit siis "hädaolukord."

Kaasus jõudis Austria ülemkohtusse ning asja arutamise käigus jõuti järeldusele, et "antud juhul on kohane karistuse pikkus neli aastat," kuna tegemist oli ainult ühe intsidendiga ning migrant ei ole Austrias rohkem lapsi seksuaalselt kuritarvitanud.

Kohtunik Thomas Philipp pidasid samuti oluliseks juhtida tähelepanu sellele, et arutatud juhtum oli ohvri puhul "ühekordne" ning mitte "mitme aasta pikkune [kuritarvitamine] perekonnaringis, millel sageli on tõsised tagajärjed," andes mõista, et ta ei ole veendunud kestvas mõjus 10-aastasele vägistatule.

Ülemkohtu otsus on lõplik.

Samal ajal kasvab seksuaalsete kallaletungide arv nii Austria kui Saksa veekeskustes, mistõttu on mõned ujulad üritanud keelata migrantidele sissepääsu.

Kohalikud omavalitsused ja organisatsioonid aga algatavad programme harimaks ja õpetamaks sisserändajaid sugutungist tulenevate kallaletungide ebakohasuse osas.

Vladimir Putin: ühiskonnal, mis ei suuda kaitsta oma lapsi, pole tulevikku