Author: René Allik


Lühimõtted hartast

Harta 12 on tõusnud jututeemaks number 1. Kuidas hartasse suhtuda? On siin vaid head või ka vead? Igal juhul on hea, kui sumbunud poliitilises seisundis hakkab toimuma mingigi liikumine.

Miks, hr president?

Mis presidenti niivõrd häiris, et ta riigijuhile täiesti kohatute, isegi labaste sõnadega reageeris? Oleks tark lõpetada enese kiitmine, sest tulevik on pigem ebamäärane ja halbade ennetega kui helge.

Leht 4 / 4