Kes on peldikus? Foto: Llewellynchin/Bigstockphoto.com

Värskelt vastu võetud seadusest tulenevalt võivad California tervishoiutöötajad, kes "tahtlikult ja korduvalt" keelduvad kasutamast transsoolise patsiendi poolt "eelistatud nime või asesõnu" seista silmitsi rahatrahviga ja/või vangistusega kestusega kuni üks aasta.

Seaduse esitaja ja edendaja demokraat Scott Wiener ei väsi kinnitamast, et kedagi ei kavatseta vale pronoomeni kasutamise eest kriminaalkorras süüdistada, kirjutab Fox News.

Kummatigi on võimalus seaduse alusel olemas ning mõnede vaatlejate hinnangul võidakse seaduse rakendusala edaspidi laiendada.

Siiski selgitab demokraat, et kriitika näol on "tegemist lihtsalt järjekordse hirmutaktikaga inimeste poolt, kes on kõigi LGBT kodanikuõiguste ja kaitse vastu."

Kolumn: homo peldicus ja uusmarksistlik petukaup