Anti Poolamets. Foto: riigikogu fotoarhiiv/Erik Peinar.

Eesti-Ungari parlamendirühm väljendab kahetsust, et Eesti ja mitmed teised Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused seavad kahtluse alla Ungari õiguse anda lapsevanematele suurem voli rääkida kaasa oma laste seksuaalkasvatuses ning reguleerida seksuaalkurjategijate karistusi.

Eesti-Ungari parlamendirühma avalduses toonitatakse, et head suhted Ungari kui meie kindlameelse liitlasega peavad tuginema vastastikusele austusele, mitte liikmesriikide suveräänsust riivavatele avaldustele, millega liitus ka Eesti valitsus.
Parlamendirühma esimees Anti Poolamets ütles, et Ungaril on täielik õigus otsustada, kuidas on riigis korraldatud seksuaalkasvatus.

„Nende teemade üle otsustamisel ei ole mingit seost Euroopa Liidu lepingutega, mistõttu on Ungari parlamendi otsuseid ründavad avaldused tugevas vastuolus Euroopa Liidu enda põhimõtetega. Hollandi peaministri Mark Rutte ütlus, et Ungari tuleb põlvili suruda, meenutab teist poliitilist süsteemi ja sellise suhtumise aktsepteerimine tähendab kaugenemist demokraatiast," ütles Poolamets.

Poolamets juhtis tähelepanu, et see ei ole esimene kord, kui „õigusriigi" või „euroopalike väärtuste" kaitsmise sildi all Ungarit ebaõiglaselt kritiseeritakse.

„Varem on seda tehtud näiteks ebaseadusliku piiriületuse takistamise eest, tänaseks on aga leitud, et need sammud olid asjakohased. Ungari mõjub turvalisuse oaasina, samas kui Saksamaa kannatab terrorirünnakute all. Euroopa Liidul ei ole volitusi üheainsa poliitilise ideoloogia monopoliseerimiseks, vaid ta peaks tegelema vastupidisega – austama liikmesriikide mitmekesisust ning kaitsma nende võõrandamatut õigust enda elu üle demokraatlikult otsustada," leidis Poolamets.

Ta lisas, et Euroopa tuleviku konverentsi liikmena näeb ta, et 17 EL-i liikmesriigi Ungarit ründav avaldus näitab üha suuremaks kärisevat lõhet Lääne-Euroopa vanade liikmesriikide ja Kesk- ning Ida-Euroopa uute liikmesriikide vahel. „Kui Lääne-Euroopa riigid rõhutasid Euroopa tuleviku konverentsil, et tuleb liikuda föderaalse Euroopa ehk liitriigi poole, siis Kesk- ja Ida-Euroopa riigid näevad Euroopat riikide liiduna, kus liikmete suveräänsust ei piirata," sõnas Poolamets

Riigikogu Ungari toetusavaldusele kirjutasid alla parlamendirühma liikmed Anti Poolamets, Siim Pohlak, Riho Breivel, Merry Aart, Jaak Valge, Urmas Reitelmann, Peeter Ernits, Helle-Moonika Helme, Ruuben Kaalep, Uno Kaskpeit, Kert Kingo, Leo Kunnas ja Paul Puustusmaa. Avaldust ei toetanud Imre Sooäär, Aivar Sõerd ja Helmen Kütt.

Toimetas Jaanus Vogelberg