Foto: riigikogu fotoarhiiv

Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni 14 liiget esitasid riigikohtule kaebuse riigikogu ja riigikogu juhatuse otsuse vastu, milles palutakse tühistada riigikogu täiskogu otsus mitte lubada võtta vaheaegu muudatusettepanekute hääletamise eel.

Samuti palutakse tühistada riigikogu juhatuse otsus panna vaheaegade võtmise küsimus riigikogu täiskogu istungil hääletusele ning tuvastada Riigikogu juhatuse, sealhulgas aseesimees Toomas Kivimägi tegevuse õigusvastasus.

Tänavu 17. aprillil toimus riigikogu täiskogu istung, kus riigikogu juhatus pani hääletusele vaheaegade võtmise. Hääletuse tulemusel ei lubanud täiskogu enam riigikogu kodu ja töökorralduse seaduses sätestatud vaheaegu võtta.

EKRE esimees Martin Helme juhib tähelepanu, et riigikogu kodu- ja töökorralduse seadus näeb ette, et enne hääletamist võib alatise komisjoni või fraktsiooni esimees või aseesimees nõuda kuni 10-minutilist vaheaega. 

„Seejuures ei nõua nimetatud seadus vaheajataotluse põhjendamist, mistõttu ei sõltu taotluse rahuldamine sellest, mis põhjusel vaheaega soovitakse. Istungi juhatajale ei ole antud kaalutlusõigust küsimuses, kas vaheaeg välja kuulutada või mitte. Kui taotluse on esitanud selleks õigustatud isik, tuleb taotlus rahuldada," märkis Helme.

„Põhiseaduse järgi saab ainult riigikogu koosseisu häälteenamusega vastu võtta ja muuta riigikogu kodukorra seadust ja Riigikogu töökorra seadust."

Helme sõnul on küsimus selles, kas riigikogu juhatus ja riigikogu enamus tohivad enda otsustega piirata sätestatud õigusi ilma konstitutsioonilist seadust muutmata ja kas vastava seaduse rikkumist või ignoreerimist tohib sisuliselt põhistada parlamendi enesekorraldamise argumendiga.

„Opositsioonilt ära võetav vaheaegade võtmise võimalus on ligi 30 aastat järjest olnud Riigikogu töö lahutamatu osa läbi kõikide koosseisude. See otsus tapab demokraatia ja parlamentarismi, sest koalitsioonil puudub edaspidi vajadus arvestada opositsiooniga," ütles Helme.

„Kusjuures samal istungil, kus EKRE võttis seitse vaheaega ehk kokku 1 tund ja 10 minutit, võttis riigikogu juhatus ise vaheagu 1 tunni ja 30 minuti ulatuses. Seega ei saa asuda seisukohale, et opositsiooni poolt võetud vaheajad oleks olnud liialt koormavad või riigikogu tööd takistavad."

EKRE hinnangul on riigikogu juhatuse ja riigikogu täiskogu menetluskäik ja otsused ilmses vastuolus Riigikogu kodu- ja töökorraseadusega ning rikkunud Eesti põhiseadusest tulenevaid riigikogu liikme põhiõigusi ning laiemalt õigusriigi ja demokraatia põhimõtteid. Kaebajate eesmärgiks on vaidlustada see õigusvastane olukord.

Toimetas Markus Järvi