Tartu ülikooli peahoone hämaras. Foto: Bigstockphoto

Laupäeval, 15. oktoobril kl 11—17 peetakse Tartu ülikooli raamatukogus hariduskonverents „Vaimuvalguse tumealad ehk Eesti kooli ja ülikooli mustad augud". Konverentsi korraldab EKRE Tartu linna ringkond. 

Sõna võtavad tuntud haridus- ja ühiskonnategelased Jaak Aaviksoo, Silver Kuusik, Loone Ots, Mart Rannut, Olev Träss (Kanada), Maarja Vaino, Jaak Valge ja Ülo Vooglaid. Vaheklippides arutlevad hariduse, kooli ja ülikooli üle sotsiolingvist Martin Ehala, haridusteadlane Tiiu Kuurme, režissöör Katrin Laur, välisüliõpilane Daniil Martikainen-Jarlukovski, eripedagoog Meeli Pandis, üliõpilane Eino Rantanen, pedagoog Tõnu Sepp ja tõlkijast poliitik Toivo Tasa

Haridusega seotud õigusaktid sisaldavad tihti politiseeritud eesmärke, mille taustal jäävad varju õppe kvaliteet ja õpperesultaadid. Konverents on ajendatud Eesti ühiskonna pidevalt suurenevast murest hariduse allakäigu pärast.

Eesmärk on lahata hariduse probleeme ausalt, poliitikaüleselt ja mitmest vaatepunktist, otsides ühiselt lahendusi. Teemaringi kuuluvad mh hariduse olemus, identiteedi kasvatamine, kutseõppe proportsioon, vene kooli lõpetanute vähene eesti keele oskus, hüppeliselt kasvanud Ukraina põgenikest õpilaste arv, kõrgharidusõppe kvaliteet ja ingliskeelestumine ning tungiv vajadus reformida kogu haridustee. 

„Haridus on kultuuri funktsioon. Haridusotstarve on ühiskonna kõigil institutsioonidel, mitte pelgalt lasteaial, koolil ja teistel nn lasteasutustel," kinnitab prof Ülo Vooglaid oma teesides.

„Osa meie haridussüsteemi ebatõhusa arengu põhjuseid on seotud vene koolide õpilaste hoiakutega eesti keelde ja kultuuri ning Eesti riiki tervikuna, samuti puudujääkidega vene koolide õppeprotsessis," arvab Mart Rannut.

„Kõrgharidusõpe peab keskenduma eelkõige neile erialadele, mida vajavad Eesti ühiskond ja riik. Õpe peab toetama riiklust ja rahvuskultuuri," sedastab Jaak Valge. 

Konverents toimub Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis (W. Struve 1, Tartu). Sissepääs prii. 

Toimetas Markus Järvi