Silt: haridus


Üliõpilased ei suuda lugeda

Ameerika Ühendriikides ülikooli astuvad noored ei suuda lugeda pikemaid tekste. Põhjuseid tuleb otsida osalt nii nutiseadmetest kui taandarenevast, “moeröögatuste” järele joonduvast haridussüsteemist.

Metauuring kuulutab digiõppe kasutust

Valencia Ülikooli teadlaste uuring sedastab, et trükitud teksti lugemine parandab noorte funktsionaalset lugemisoskust digitaalse tekstiga võrreldes kaheksa kuni kümme korda paremini. 

Eesti inimesi tapab vaesus ja harimatus

Euroopa tervisesüsteemide ja -poliitikate vaatluskeskus koostas Eesti “tervisesüsteemi” ülevaate, millest selgub, et inimeste elueale mõjuvad kõige rängemalt vaesus ja vähene haridus.

Leht 1 / 11