Kristina Kallas (vasakult teine) koos erakonnakaaslastega üldkogul Foto: kuvatõmmis Eesti200 kodulehelt

Haridusminister Kristina Kallas leidis 8. aprillil riigikogus, et koolidel on õigus õpetada lastele soo muutmist, enese eluks ajaks invaliidistamist ja mitmekesise kooselu õnne otsimist.

Varro Vooglaid esitas Eesti 200 parteilise kuuluvusega haridusminister Kristina Kallasele 21. veebruaril arupärimise lastele tähestikurahva sooideoloogia õpetamise kohta (19:32). Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu saadikurühma ridadesse kuuluv rahvaesindaja leidis, et tegemist on Eesti koolides leviva ja lastele kohutavat kahju põhjustava ajupesuga.

Kallas vastas Vooglaiu küsimusele 8. aprillil. Haridusminister teatas, et laste seksuaalne endateadmus avaldub erinevates vormides, milleks neil on "õigused". "Noor teab, et ühiskond kaitseb laste tervist ja heaolu ka seadustega. Kasutab terviseinfo saamiseks teaduspõhiseid allikaid ja spetsialistide abi. Väärtustab positiivseid suhteid, nende loomist ja hoidmist, mõistab ja aktsepteerib inimliku läheduse erinevaid avaldumisviise. Mõistab ja aktsepteerib seksuaalse arengu individuaalsust, seksuaalse identiteedi erinevaid avaldumisvorme ja seksuaalõigusi," leidis Kallas.

Haridusministri sõnul on Eesti haridussüsteemil "kohustus" valmistada noori ette "armastuseks väga erinevates suhtevormides". "Meil on kohustus lapsi ette valmistada selleks, et nad suudaksid suhestuda ühiskonda, arendada positiivset minapilti, arendada positiivseid suhteid, sealhulgas ka positiivseid paarisuhteid ja tegelikult täpselt samamoodi arendada ka armastust täis suhteid väga erinevates suhtevormides," jätkas Kallas. 

Vooglaid kommenteeris haridusministri väidet, nagu ta ei teaks, milline on lapsi kahjustav sooideoloogia, mida koolis õpetatakse: 

"Kahjustav sooideoloogia juhindub lastele sellise väärettekujutuse tekitamisest, nagu oleks inimesel võimalik oma sugu muuta ja nagu oleks sugusid üleüldse rohkem kui kaks. Te rääkisite seda, et kooliõpe peab olema teaduspõhine. Need mõlemad väited on radikaalselt ebateaduslikud, radikaalselt teadusega vastuolus. Sugusid on kaks: on meessugu ja on naissugu, rohkem sugusid ei ole. Ja teaduslik fakt on see, et mitte keegi ei saa mitte kunagi oma sugu muuta."

Vooglaid jätkas küsimusega, kuidas lapsi oleks võimalik sellise ideoloogilise ajupesu ja valede eest võimalik kaitsta?

Kallas nentis vastates, et tema ja Vooglaiu "baaseeldused" – "asjad", millesse inimesed usuvad – on erinevad. Ta jätkas hämamisega, et bioloogiline sugu ja suguline endateadmus – minapilt – ei käi inimeste puhul alati koos. Ta jätkas valetamisega, nagu inimesed, kes ei saa oma "sugu muuta", kipuvad ennast ära tapma ja nende elud ebaõnnestuvad. Haridusministri sõnul on iga inimene vastavalt oma tunnetele "vaba otsustama", millisest soost ta on.

Kallas rääkis:

"See, mis te tõite näiteks, et on olemas meessugu ja naissugu, on bioloogiline sugu. See on bioloogiline sugu, mille puhul muuseas on olemas tegelikult ka vahepealne variant. Ka bioloogiliselt on olemas teisi variante. Aga ütleme nii, et 99% elanikkonnast on bioloogiliselt selles kahes sookategoorias. 

Aga täiesti eraldi on siiski olemas inimese enda minapilt, kellena ta iseennast tunneb ehk inimese identiteet (endateadmus). Inimese identiteet võib olla ja reeglina on bioloogilise sooga üks ühele seotud, aga ei pruugi kõikides olukordades olla üks ühele sooga seotud. Ei pruugi! Neid olukordi, kus inimese identiteet, tema enda arusaam ja minapilt temast endast ei ole seotud tema bioloogilise sooga, ei ole laialt levinud. See ei ole massiline, aga selliseid olukordi on. 

Ja kui ühiskonnad on läbi sajandite reageerinud sellele eitavalt ehk inimestele on keelatud enese identiteedi määratlus, vaid on neile öeldud, millise identiteedi määratlusega nad olema peavad, siis see on tekitanud nendes inimestes väga suuri negatiivseid kogemusi elus tervikuna, mille tulemusena on olnud ka suitsiide, on olnud väga palju ebaõnnestunud elusid, sellest tulenevalt, et inimese enda identiteeti eitatakse.

Ja siin on meil teiega väga erinev arusaamine sellest, kas inimese identiteet on üks ühele seotud tema bioloogilise sooga, ja peabki nii olema ja kõik muud identiteedi variatsioonid on inimesele keelatud. Või tegelikult inimene on vaba otsustama, nii nagu iga riik on vaba otsustama suveräänselt oma identiteedi ja oma olemise definitsiooni kohaselt. Nii et siin on meil teiega tõenäoliselt see eriarvamus."

Toimetas Karol Kallas