EKREt natside kambaks tembeldanud Sten Hankewitz vallandati omal ajal Äripäevast, kuna teda seostati neonatsliku poliitilise liikumisega. Foto: Twitteri kuvatõmmis

Hiljuti EKREt ksenofoobsete, homofoobsete, rassistlike natside kambaks sildistanud "Kõigi Eesti" kampaania kaasalgataja Sten-Andreas Hankewitz vallandati 1999. aastal Äripäevast, kuna teda süüdistati seostes neonatsidega, vahendab Äripäev.

1999. aasta 29. aprilli Äripäevas teavitati oma lugejaid sellest, et väljaanne otsustas töösuhte katkestada ajakirjaniku Sten-Andreas Hankewitziga, kes oli sattunud avalikkuse negatiivse tähelepanu alla seoses kuulumisega rahvusdemokraatlikku parteid loovasse algatusgruppi, mida toonane Sõnumileht seostas neonatsidega.

Kuigi Hankewitz ise pidas süüdistusi alusetuteks ning ka Äripäeva toonane peatoimetaja Igor Rõtov ei uskunud, et Hankewitzi näol oleks tegemist neonatsiga, otsustati ta siiski vallandada, kuna Sõnumilehe poolt võimendatud sündmuste valguses ei peetud tema jätkamist väljaande juures enam võimalikuks.

Äripäeva toonase tegevtoimetaja Andrus Vaheri sõnul oli Sõnumilehe artiklil kindlasti tugev mõju, "ent Hankewitzi jätkamine Äripäeva ajakirjanikuna oleks olnud kahtluse all ka hoolimata kõmulehe esikaaneloost, sest uut parteid luues läks Sten vastuollu Äripäeva ajakirjanike eetikakoodeksiga," mille kohaselt peaks ajakirjanik vältima "liitumist poliitilise erakonna või mõne teise institutsiooniga, millesse kuulumine seab kahtluse alla ajakirjaniku sõltumatuse."

Toimetas Martin Vaher

"Kõigi Eesti" kaasalgataja Sten Hankewitz: EKRE on kamp rassistlike natse