Loodan, et Covid-19-sse haigestudes on mul võimalik saada ivermektiiniravi koostöös oma arstiga FLCCC ravijuhendite põhjal ning et minu haiguslugu on seejärel sisendiks teadlastele, kelle tööks on hinnata ivermektiini efektiivsust. Olen valmis andma allkirja kinnitamaks, et tean riske ja aktsepteerin neid omal vastutusel, kirjutab Elver Loho.

Hiljuti küsis ühismeedias üks inimene minult viisakalt miks ma eelistan covidisse haigestumise korral ivermektiiniravi selle asemel, et lasta ennast vaktsineerida.

Tema argumendiks oli, et vaktsiinikatsetes on tänaseks osalenud miljonid inimesed ja seniste andmete põhjal paistab, et tegu on ohutute ja efektiivsete vaktsiinidega. Järgnev on minu vastus tema küsimusele.

Vaktsiinide efektiivsust ma ei eita. Vaktsiinide ohutuse kohapealt tundub mulle seni nähtud andmete põhjal, et riskirühmade ja 50+ vanuste vaktsineerimine on igati õigustatud — nende jaoks on covid kindlasti palju ohtlikum kui vaktsiin.

Laste puhul tundub jällegi, et vaktsiinidega on seotud suuremad riskid kui covidi läbipõdemisega. Näiteks on leitud, et covidi mRNA-vaktsiinid põhjustavad lastel müokardiiti ja perikardiiti. Tegu on südamehaigustega, mis võivad kesta aastaid, mille sümptomid on ebamäärased ja vahel on esimeseks sümptomiks surm.

Rasedate vaktsineerimine tuleks aga kindlasti ära lõpetada, sest korralikud ohutusuuringud puuduvad ning senine vähene ja puudulik andmestik viitab oluliselt suurenenud raseduste katkemisele pärast vaktsineerimist.

Minu loogika ütleb, et kui rasedus kipub katkema mingi keemilise sekkumise tulemusel, siis mitte-katkenud juhtudel võib loode saada kahjustuse, mis ei pruugi ilmneda enne kui alles aastaid hiljem.

Inimene kipub käituma vastavalt sellele millised stiimulid on teda ümbritsevas keskkonnas. Labase näitena: fakt, et tapmisele järgneb tavaliselt pikk vangistus kindlasti aitab ära hoida palju tapmisi. Kui vangistuse risk puuduks, toimuks tapmisi palju rohkem.

Tänaste vaktsiinide ümber on juhuste kokkulangemise tulemusel tekkinud äärmiselt perversne stiimulite struktuur. Neil vaktsiinidel on hädaolukorra kasutusluba ("emergency use authorization"), mille jätkumine eeldab, et ühtegi efektiivset ravimit ei ole. Ehk teisisõnu kui ivermektiin osutub tõhusaks ravimiks covidi vastu, siis teoreetiliselt tuleks seda fakti tunnistades ka koheselt ära võtta vaktsiinide hädaolukorra kasutusluba.

Järgmisel aastal möödub kaks aastat vaktsiinikatsete algusest, mis võimaldab vaktsiinidele anda juba tavapärase kasutusloa, mida enam ei ohusta efektiivse ravimi avastamine. Perversne juriidiline stiimuli-struktuur kaob ära ja ametlik-avalik teadustegevus covidi ümber muutub loodetavasti objektiivsemaks.

Senised covidi ravimiuuringud ei ole jätnud objektiivse teaduse muljet. Näiteks hüdroksüklorokviini puhul oli hereetiline hüpotees, et sellest võib kasu olla, kui anda varakult ja väikeses koguses, aga kui hakati tegema ametlikke kliinilisi uuringuid, anti seda ravimit raskelt haigetele sellises megadoosis, et osadel tekkisid südameprobleemid ja järeldati, et ravimist kasu ei ole, ainult kahju.

Seisukohta, et hüdroksüklorokviin ei tööta, kommunikeeritakse endiselt ka meedias, kuigi kõigis uuringutes, kus uuriti selle ravimi mõju haiguse algfaasis ja väikeses doosis, jõuti järeldusele, et see on tõhus vahend haiglate koormuse ning suremuse vähendamiseks. Näiteks aprillis 2021 avaldati Iraanis läbi viidud uuring, milles osales 28759 patsienti ja leiti, et hüdroksüklorokviin vähendas suremust 73% võrra ning haiglasse sattumise tõenäosust 38% võrra.

Kuna tundub, et tänaseid rahvusvahelisi poliitilisi, ametkondlikke ning meditsiinilisi võimustruktuure ei ole võimalik usaldada covidi ravimiuuringuid läbi viima tänase perversse stiimulite struktuuri tõttu, siis on tekkinud rahvusvaheline kogukond hereetilisi arste ja teadlasi, kes tegelevad ravimiuuringutega isekeskis ja nende senise teadustöö põhjal tundub, et ivermektiin on covidi kontekstis lootustandev molekul, mitte ainult raviks, vaid ka profülaktikaks ja samuti läbipõdemise järgsete krooniliste sümptomite raviks.

Väljaandes American Journal of Therapeutics avaldatud süstemaatiline ülevaade ja metaanalüüs näitas, et ivermektiini kasutamine ravis vähendas suremust 62% võrra ja profülaktiline kasutamine vähendas haigestumisriski 86% võrra. Süstemaatiline ülevaade käsitles 15 riigis läbiviidud 24 randomiseeritud ja kontrollgrupiga uuringut, milles osalesid kokku 3404 inimest. Vaatlusuuring Mehhikost enam kui 220 000 patsiendiga näitas, et haiglaravi vajadus langes 52-76% võrra tänu ivermektiinile.

Kui senised ivermektiini uuringud näitavad tõepoolest tõe suunas, siis ivermektiiniravi (näiteks FLCCC ravijuhendite järgi) koos massilise vaktsineerimisega võib olla piisav meede covidi täielikuks väljasuretamiseks. Vaktsiinidest üksi kindlasti ei piisa.

Meenutan siinkohal, et üks Lõuna-Aafrika Vabariigi HIVi-haige põdes covidit 10 kuud järjest ning tema kehast leiti viirus, millel oli 32 uut mutatsiooni, nendest 13 viiruse ogavalgu struktuuris. Tänased vaktsiinid treenivad keha immuunsüsteemi viirust ära tundma just ogavalgu strukuuri järgi, nii et iga muutus ogavalgus loob sisuliselt uue viiruse, mille suhtes vaktsineeritu on taaskord kaitsetu.

Kui ühest nõrga immuunsüsteemiga inimesest piisab, et toota 13 "uut tüve", siis me jäämegi iga-aastaselt vaktsineerima järjest uute eksperimentaalsete vaktsiinidega ja mingit lõppu sel õudusel ei tule.

Kui aga ivermektiin tõesti töötab, siis ta töötab kõigi tüvede vastu ja on seetõttu kriitiliselt tähtis lisa-meede vaktsineerimise kõrval, mis aitab kogu pika õuduse ära lõpetada.

Mind ennast covid eriti ei ohusta, peamiselt erakliku eluviisi tõttu, ja kui kehtis maskikohustus, siis ma kandsin korralikke N95/FFP2 maske, nagu arstidel. Ideaalis tahaksin selle pandeemia üle elada ilma vaktsineerimata ja ilma covidit põdemata, aga arvestades asjaolu, et kui ivermektiin osutub tõhusaks, siis see võimaldab pandeemia lõpetada ja vältida olukorda, kus viirus muutub endeemiliseks nähtuseks, mille uute tüvede vastu tuleb koguaeg vaktsineerida, siis mina olen valmis olema ivermektiini katsejäneseks haigestumise korral.

Nii nagu ka vaktsiine on ivermektiini samuti testitud miljonite inimeste peal, kuid erinevalt tänastest vaktsiinidest on ivermektiini testitud aastakümneid. Me teame tänaseks, et ivermektiin on ohutu. Kui efektiivne on ivermektiin covidi ärahoidmiseks, raviks ja järelmõjude tõrjumiseks, seda me täna veel täpselt ei tea, kuid uuringud sel teemal näitavad kõrget efektiivsust ning annavad lootust, et kui ivermektiiniravi võetaks kasutusele koos vaktsineerimisega, on meil lõpuks ometi realistlik võimalus pandeemiast lõplikult jagu saada.

Kui ma peaksin hindama enda seisukohast kas ohtlikum on covidi põdemine või vaktsineerimine, siis tõenäoliselt on covidi põdemine mulle natuke ohtlikum. Aga kui ma küsin endalt, et kas ma tahan elada maailmas, kus tuleb elu lõpuni igal aastal kohustuslikus korras iga uue tüve vastu vaktsineerida või ma eelistaksin elada maailmas, kus pole covidit, siis mina valin covidi-vaba maailma ja ma olen nõus selle eesmärgi saavutamiseks väikese lisa-riskiga enda elule, et haigestumise korral katsetada ivermektiiniraviga.

Loodan, et haigestudes on mul võimalik saada ivermektiiniravi koostöös oma arstiga FLCCC ravijuhendite põhjal ning et minu haiguslugu on seejärel sisendiks teadlastele, kelle tööks on hinnata ivermektiini efektiivsust. Olen valmis andma allkirja kinnitamaks, et tean riske ja aktsepteerin neid omal vastutusel.

Aga kui haigestumise hetkel on meil endiselt Eestis olukord, kus arstidel on keelatud ivermektiiniga covidi ravimine, siis egas midagi. Nagu üks vana arst mulle eelmisel aastal ütles: Eestis ongi haige olukord, kus tuleb vahel müügiloata ravimeid hankida internetist või tutvuste kaudu, sest ametlikult pole lihtsalt võimalik.