Ema veel sündimata lapsega.

Märkimisväärne enamus poolakatest, täpsemalt 63 protsenti (sealhulgas 41 protsenti kompromissitult), on vastu abordi liberaliseerimisele naistele, kes "lihtsalt ei soovi last saada", selgub Poola avaliku arvamuse uurimiskeskuse (CBOS) viimasest uuringust.

Uuringu andmetele juhtis laiema üldsuse tähelepanu Katoliku Teabeagentuur (KAI),

Andmed tehti avalikuks ajal, mil Poola parlament asub kaaluma seaduseelnõusid, mis lubaksid valikulist aborti kuni 12. rasedusnädalani, ilma et selleks oleks vaja meditsiinilist põhjust.

Viimastel kuudel on Poola parlamendi ette toodud mitmeid abordiga seotud seaduseelnõusid.

CBOSi viimane uuring näitab muuhulgas suuremat toetust abordiseaduste liberaliseerimisele äärmuslikel juhtudel, näiteks kui naise elu või tervis on ohus või kui tegemist on vägistamise või intsestiga. Enamik Poola elanikkonnast on siiski endiselt vastu seaduste vastuvõtmisele, mis annavad õiguse valikulisele abordile või abordile pelgalt sotsiaalmajanduslikel põhjustel.

Uuringu käigus ilmsiks tulnud andmed näitavad, et vaid ligikaudu kolmandik vastanutest (29 protsenti) soovivad, et seadus lubaks aborti ka tõsiste rahaliste raskuste või eraeluliste probleemide korral.

12 protsenti toetab vastavat seisukohta resoluutselt ning täiendavad 17 protsenti on sellega mõnevõrra nõus. Lisaks usub 12 protsenti vastanutest, et abort peaks olema võimalus, kui naine "lihtsalt ei taha last saada", kusjuures 17 protsenti on sellega mõnevõrra nõus.

Otsustavad 41 protsenti uuringus osalenutest on kindlalt vastu abordi tegemisele pelgalt selle tõttu et lapse ema ei soovi last saada. Mõningal määral väljendasid vastumeelsust vastavale valikule 22 protsenti vastanutest, mis teeb valikulise abordi vastaste koguhulgaks 63 protsenti küsitletud poolakatest.   

Juhul, kui ema tervis või elu on ohus, on 66 protsenti täiskasvanud poolakatest seisukohal, et abort peaks olema seaduslikult lubatud.

Kõige enam toetatakse seadusliku abordi lubamist vägistamise või intsesti korral, mis juhtudel lubaks abordi sooritamist 66 protseti poolakatest kindlasti ning 25 protsenti oleks pigem selle lubamise poolt. 

Toimetas Adrian Bachmann