Illustratsioon: Objektiiv

SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid pöördus kaebusega Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) ajakirjanduseetika nõuniku Tarmu Tammerki poole, paludes selgitust, miks ERR vaikis maha eelinfo SAPTK korraldatud meeleavalduse kohta nn homoabielu hiiliva seadustamise vastu, ent levitab samas teavet nädala lõpus Tallinnas toimuva homoparaadi kohta.

Allpool on toodud välja pöördumine hr Tammerki poole, milles on lisaks eelnevale palutud selgitust ka selle kohta, miks ei pidanud ERR mainimise vääriliseks SAPTK pressiteadet selle kohta, et Turu-Uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitluse tulemuste kohaselt pooldab ligi 2/3 valimisealistest Eesti Vabariigi kodanikest abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist, samal ajal kui Eesti Inimõiguste Keskuse poolt Turu-Uuringute AS-ilt tellitud homoseksuaalsuse-teemalise küsitluste tulemuste esitlemiseks korraldatud pressikonverentsist tehti ERRi portaalis koguni otseülekanne.

* * *

Tere, hr Tammerk!

Pöördun ametliku kaebuse vormis Teie kui ERRi ajakirjanduseetika nõuniku poole kahe küsimusega.

Esiteks, viimati (23.05.17) kirjutasite mulle, et Eesti Inimõiguste Keskuse poolt korraldatud ja homoseksuaalsust puudutava küsitluse tulemuste esitluse otseülekande korraldamine ERRi portaalis ja SAPTKi meeleavaldusest teada andvast pressiteatest uudise mittetegemine on eri asjad, mis pole võrreldavad. "Üks on sündmus (faktiline uuringutulemuste esitlus), teine eelinfo planeeritava sündmuse (tänavaaktsiooni) kohta," kirjutasite selgituseks.

Eile võis aga lugeda ERR-i portaalist artiklit, mis annab eelinfot homoaktivistide poolt planeeritava sündmuse (tänavaaktsiooni) kohta. Nimelt avaldas ERR oma portaalis artikli pealkirjaga "Geiparaadi korraldaja ootab Tallinn Pride'ile sadu inimesi", milles edastakse teave homoparaadi toimumise aja ja koha kohta ning tuuakse ära ka korraldaja kommentaarid.

Sellega seoses palun selgitust, millega on põhjendatud, et SAPTK pressiteadet planeeritava tänavaaktsiooni kohta (meeleavaldus homoabielu hiiliva seadustamise vastu kohtute kaudu) ei pidanud ERR mainimise vääriliseks, samal ajal kui homoparaadi kohta eelinfo levitamise suhtes võeti risti vastupidine hoiak. Samuti palun Teilt hinnangut, kas info selline selektiivne vahendamine avalikkusele on kooskõlas ERRi poolt endale kehtestatud erapooletuse, sõltumatuse, tasakaalustatuse ja objektiivsuse põhimõtetega.

Teiseks, 26. juunil 2017 saatsime SAPTK poolt laiali pressiteate pealkirjaga "Ligi 2/3 kodanikest pooldab abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist", mis kajastas samuti Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud ja Eesti Inimõiguste Keskuse tellituga võrreldes temaatiliselt sarnase küsitluse tulemusi. Kui Eesti Inimõiguste Keskuse poolt tellitud küsitluse kajastamiseks otsustas ERR teha oma portaalis koguni otseülekande (andes omalt poolt ka erapooliku hinnangu suhtumise muutumisele homoseksuaalsusesse, justkui oleks soosivam suhtumine "suhtumise paranemine"), siis SAPTK poolt tellitud uuringu tulemusi kajastavat pressiteadet, milles toodi esile, et ligi 2/3 Eesti Vabariigi kodanikest pooldaks abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist, ei peetud üldse mainimise vääriliseks.

Kuivõrd tegu on temaatiliselt väga sarnaste küsitluste tulemuste esiletoomisega kahe erineva suunitlusega organisatsiooni poolt, mille korral ERR näitab üles täiesti erinevat suhtumist, palun selgitust, (a) millest selline erinev suhtumine ja sellest lähtuv tegutsemine tuleneb ning (b) kuidas see vastab ERRi poolt endale kehtestatud erapooletuse, sõltumatuse, tasakaalustatuse ja objektiivsuse põhimõtetele.

Lugupidamisega

Varro Vooglaid