ERRi uudistejuht Anvar Samost. Kuvatõmmis ERRi veebisaatest

Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) uudiste- ja sporditoimetuse peatoimetaja Anvar Samost ütles pühapäeval Vikerraadio eetris olnud iganädalases poliitikateemalises arutelusaates "Samost ja Aaspõllu", et Tallinna Halduskohtu poolt 31. mail langetatud otsuses koroonapiirangute põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistamine oli eelmise nädala kõige olulisem uudis.

Kommenteerides Tallinna Halduskohtu kohtuniku Andreas Paukštyse poolt 56 inimese kaebuse alusel algatatud haldusasjas 3-21-2163 langetatud ja 99 leheküljel esitatud erakordselt põhjalikku otsust, ütles Samost, et uudise kaalult oli selle otsuse langetamine isegi olulisem kui peaminister Kaja Kallase ettepanekul president Alar Karise poolt Keskerakonna ministrite valitsusest vabastamine.

Samosti sõnul on halduskohtu otsuses toodud esile väga olulised argumendid, mis on esitatud selgelt ja loogiliselt ning lihtsasti arusaadavalt, kusjuures kohtu kriitika valitsuse poolt kehtestatud koroonapiirangute ning selle taustaks olevate nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse normide suunal on põrmustav. Tema sõnul peaks kõnealuses kohtuotsuses kirjutatuga arvestama kõik tulevased valitsused.

Muu hulgas tsiteeris ERRi uudistejuht kohtuotsuse punkti 172, kus kohus toonitas, et "inimväärikuse põhimõttega pole kooskõlas inimese (keha) kasutamine vahendina ühiskondliku eesmärgi saavutamiseks – antud juhul tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamiseks, täpsemalt vältimaks hospidaliseerimistest tulenevat haiglate ülekoormust."

Samuti tõi Samost esile kohtu seisukoha, et õigusriigis ei tohi mitte kedagi sundida solidaarsusele ning et meeles tuleb pidada põhiseaduse preambulis paika pandud põhimõtet, mille kohaselt pole Eesti Vabariik rajatud mitte solidaarsusele, vaid vabadusele, õiglusele ja õigusele, kusjuures vabadus on asetatud põhiseaduse alusväärtuste hierarhias teistest aluspõhimõtetest ettepoole, "ülima väärtuse" staatusse.

Vastupidiselt Samosti hinnangule vaikiti aga kolmes ülejäänud iga nädala lõpus raadioeetris olevas ja nädala olulisematele poliitikateemalistele uudistele keskenduvas saates Tallinna Halduskohtu murranguline otsus täielikult maha.

Sellest ei tehtud juttu ei laupäeval Kuku raadio eetris olnud Priit Hõbemägi juhitud saates "Keskpäevatund" (saates osalesid ka Ainar Ruussaar ja Marek Strandberg), samal päeval Vikerraadio eetris olnud Indrek Kiisleri juhitud saates "Rahva teenrid" (saates osalesid ka Sulev Vedler ja Urmas Jaagant) ega ka päev varem Kuku raadio eetris olnud saates "Muuli ja Aavik" (saates osalesid Kalle Muuli ja Marti Aavik).

Seejuures õigustas nüüdseks Postimehe peatoimetaja kohale tõusnud Hõbemägi Facebookis tema juhitud saates Samosti poolt nädala kõige olulisemaks uudiseks nimetatud kohtuotsuse mahavaikimist, andes mõista, et see ei väärigi praegu tähelepanu.

"No mis selle NETSi pärast nyyd nii erutuda? Kohus otsuse tegi, vaatame mis nyyd edasi saab. Kas makstakse kahjutasusid, kas keegi saab syydistuse, kuidas ametkond reageerib… jne. Praegu asi ju alles sai alguse," kirjutas ta.

Toimetas Varro Vooglaid