Foto: Bigstockphoto

Kohus leidis, et koroonapiirangute kehtestamise põhjendused ei ole piisavad ning kaalutlused, millest lähtuti, pole üheselt jälgitavad, vahendab Delfi.

Tallinna halduskohus rahuldas 56 isiku kaebused 28. mail  2021 kehtestatud valitsuse korralduse nr. 212 ja 23. augustil  2021 kehtestatud valitsuse korralduse nr. 305 osas, millega kehtestati koroonapiirangud ja piirangutest vabastavad nõuded. Kaebajaid esindasid vandeadvokaat Kalev Aavik ja advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff.

Kohus tuvastas valitsuse korralduse nr 305 õigusvastasuse osas, milles punkti 10 alapunktides 1, 2, 3, 4, 6 ja 7 nimetatud tegevustes osalemiseks nõutakse punktides 14, 15, 15 (1) ja 16 sätestatud nõuete täitmist. Nimetatud tegevusteks on näiteks sportimine, kontsertide või teatrite külastamine ja toitlustusettevõtte müügi- või teenindusalal viibimine. Antud kohtades sai viibida vaid siis, kui isikul oli koroonatõend või testimise tõend või oli tegemist lapsega. 

"Piirangute kehtestamise põhjendused ei ole piisavad ja kaalutlused, millest lähtuti, ei ole üheselt jälgitavad," leidis asja lahendanud kohtunik Andreas Paukštys. Kohtu hinnangul saanuks meetmeid rakendada mõistlikult ja koosmõjus ning vabatahtlikkusel põhinev vaktsineerimine saanuks olla mitme meetme hulgas üks võimalikest. 

"Kohtuotsus on erakordselt põhjalik, detailne ja seetõttu väga mahukas. See näitab, et kohtunik on antud teemat, mis puudutab inimeste põhiõiguste riivet ja valitsuse korralduse õiguspärasust, väga tõsiselt võtnud," selgitas advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff Objektiivile ja lubas pikema kommentaari kohtuotsuse kohta anda lähiajal.

Kohus tunnistas ühtlasi põhiseadusega vastuolus olevaks ka mitmed nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) punktid (§ 28 lg 2, lg-d 5-6 ja lg 8 ning § 27 lg 3), mis võimaldavad kehtestada piirangud lähtuvalt viiruse läbipõdemisest ja vaktsineeritusest ning määratleda viiruse läbipõdemise ja vaktsineerimise tingimused.

Halduskohus edastab asja riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks.

Toimetas René Allik