Foto: Piqsels

Riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide tasandil ning ärimaailmas on ESG majandust hävitava punktisüsteemi kasutamine üldlevinud. Järgmisena allutatakse ESG sotsiaalsele krediidisüsteemile üksikisikud ja esimesed sammud on juba astutud.

Möödunud aasta oktoobris avaldas ESG (environment, social & governance; kliimasõbralikkus, õiglus ja jätkusuutlikkus) kapitali paigutamise teemadega tegelev majandusteabe ilmavõrguvärav The Impact Investor (mõjuinvestor) ülevaate "Mis on isikulised ESG punktid. Määratlus ja eesmärk."

Pikemas selgitavas jutus kirjutatakse:

"Isikuline ESG punktisüsteem hindab üksikisiku jõudlust ja mõju vastavalt kolmele peamisele tegurile:  kliimasõbralikkusele, õiglusele ja jätkusuutlikkusele. Nagu ärimaailmas hinnatakse ESG mõõdupuude alusel ettevõtte jätkusuutlikkust ja eetilisust, annab isikuline ESG punktitabel ülevaate inimese kohta, kui palju ta pühendub jätkusuutlikele tegevustele ja vastutustundlikule otsuste langetamisele. 

Isikulise ESG punktisüsteemi eesmärgiks on edendada hoolivamat käitumist nii keskkonna kui ühiskonna suhtes. Kuna punktisüsteemiga pannakse inimesed vastutama oma tegude eest, julgustab see kujundama välja paremaid harjumusi ja tegema õigemaid valikuid, mis toob kaasa laiaulatuslikud muutused."   

Portaalis tunnistatakse, et kuna isikulise ESG punktisüsteemi näol on tegemist "suhteliselt uue käsitlusviisiga", siis pole süsteem, kuidas ESG punkte inimestele jagatakse, täna veel eriti läbipaistev. "Paljud inimesed isegi ei tea, et neile jagatakse ESG punkte," kirjutab The Impact Investor.

Investeerimise portaal jätkab:

"Näiteks varahaldusettevõtte Merrill Lynchi kliendid näevad oma ESG punkte, mis iganes see ka ei oleks. Laenuandjad kasutavad seda süsteemi hindamiseks, kellele nad oma teenuseid pakuvad. Peamiseks põhjuseks, miks ettevõtted jagavad inimestele ESG punkte, peitub asjaolus, et neile endile jagatakse hindeid ESG vastavalt ESG standarditele.

Nende äri ja sissetulekud sõltuvad otseselt nende töötajate palkamise praktikatest, soolisest mitmekesisusest, sotsiaalsest- ja keskkonnamõjust ning teistest ESG teguritest. Kui ettevõtted tahavad olla tublid ESG reeglite järgijad, peavad nad ka näitama, et nende kliendid järgivad samu nõudeid." 

Mitmed reitinguagentuurid pakuvad üksikisikutele teenusena võimalust arvutada välja nende kliimasõbralikkuse, õigluse ja jätkusuutlikkuse riskid ning mõjud. 

Ülevaates kirjutatakse:

"Reitinguagentuurid arvutavad üksikisiku ESG punktisumma välja kolme peamise teguri järgi: kliimasõbralikkus, õiglus ja jätkusuutlikkus. Vaadatakse üle inimese ostu- ja müügiajalugu, sealhulgas pangatehingute väljavõtted, mille järgi mõõdetakse inimese mõju keskkonnale ning ühiskonnale."

Kliimasõbralikkuse punkte jagatakse süsihappegaasi heitmete, elektritarbimise ja prügi käitlemise järele.

Õigluse punkte saab vabaühendustele annetamise, ühiskondlikult kasuliku töö ja töökollektiivi õigluse eest.

Jätkusuutlikkuse punkte antakse inimesele moraalse käitumise, otsuste langetamise läbipaistvuse ja seaduskuulekuse eest.

Tänaseks on jutt internetist kadunud, kuid 2021. aastal avaldas The Impact Investor ülevaate "Kuidas arvutada välja oma ESG punktisumma".

Alapeatükis "Mõõdikute sissevaade" kirjutatakse:

"Relva, alkoholi ja isegi riiete ostmine mõjutab üldist ESG punktisummat. Tähtsad pole mitte ainult inimese ostud, vaid kust ostetakse ja kuidas need ettevõtted ajavad oma äri.

Inimese ESG punktisumma arvutamisel võetakse arvesse ka tema poliitilised eelistused. ESG punktisummat mõjutavad partei ja isegi isik, mille/kelle poolt inimene hääletab. 

Samuti mõjutab ESG punkte auto tüüp, millega sõidetakse, kui tihti seda tehakse ja kui palju inimesi on sõidu ajal autos."

The Impact Investor kirjutab, et täna puudutab koht ESG edetabelis eelkõige inimesi, kes tegeleb raha paigutamisega ja kellel on üksikisikuna pisut suurem väärtpaberite portfell.

Matemaatikateadlane ja tuntud ühiskonnategelane James Lindsay arvab: "Isikulised ESG punktid on ESG pettusele rajatud türanlik ja meelevaldse riigivõimu sotsiaalse krediidi süsteem."

Toimetas Karol Kallas