Valle Dei Templi Agrigentos Sitsiilias. Taamal Kastori ja Polydeukesi templi varemed Foto: BigStockPhoto

Poliitika- ja ärimaailmas levinud akronüümid ESG ja DIE on oma inimvaenulikkuse tõttu muutunud nii "mürgiseks", et ettevõtted neid enam ei kasuta. Ideoloogiliselt pole samas "intitutsioonides" midagi muutunud ja sama ideoloogia üritatakse peita uut tüüpi sõnavahu taha.

"Kasvavate juriidiliste, ühiskondlike ja poliitiliste tagasilöökide keskel kustutavad Ameerika Ühendriikide ettevõtted, tööstusharude esindusorganisatsioonid ja värbamiseksperdid tasahilju DIE (diversity, inclusion, equity; mitmekesisus, kaasamine ja õiglus) sõnavara inimeste vaateväljast. Samas tegevusi, mida see akronüüm tähistab, ei lõpetata," kirjutab Washington Post.

2023. aastal leidis Eli Lilly aktsionäridele ettevõtte tulemusi tutvustavast kirjast akronüümi DEI 48 korral. Käesoleval aastal pole seda kasutatud ühtegi korda.

Märtsis kiitsid Starbucksi aktsionärid juhtkonna premeerimise reeglites heaks "esindatuse" (representation) – mõeldud on erinevate rasside ja sooideoloogiasse uskujate ning järgijate eelistamist – eesmärkide asendamise "talentide" sooritusega ("talent" performance). 

Molson Coorsis (karastusjookide- ja õlleettevõte) asendati ESG eesmärgid "inimesed ja planeet" (People & Planet) mõõdikutega ning DEI akronüümi ei leia ettevõtte sõnumitest enam pea kusagilt. 

Kui ettevõtted muudavad on programmide kaubamärke ja teatud [moraali-] lülititena toimivaid akronüüme, vaadatakse samuti üle aastakümnete vanused õiguste piiramise vastased strateegiad ning kirjutatakse ümber poliitikaid, mis kõigi kaasamise eesmärki esikohale seades rõhutasid rassi ja sotsiaalset sugu.

Coorsi puhul juhitakse tähelepanu, et kui "inimesed ja planeet" kõlab küll kenasti, siis miks ei võiks olla suure õllekonglomeraadi loosungiks hoopis midagi laadis "me pruulime head õlut"?

Suurimaks probleemiks ja põhjuseks, miks päris asjade asemel tegeletakse tühise sõnaväänamisega, peetakse asjaolu, et nomenklatuuri maailm on ideoloogilises vangis (ideologically captured). Personaliosakondasid juhivad jõukad valged progressistidest naised (Affluent White Female Liberals; AWFLs), kes on sama progressiusklikud (nn "liberaalid") kui keskmised Ameerika Ühendriikide üliõpilased.

"2021. aastal olid 69,3 protsenti personaliosakondade töötajatest valgest rassist, kellest omakorda 73,1 protsenti olid naised ja 26,9 mehed. Neile järgnesid mustad (14,7%) ja segarassist (6,05%) töötajad," kirjutab statistikakeskkond DataUSA personalitöötajate kohta.

Selline muutuv maastik sunnib ettevõtteid ja nõustajaid käigult kohanema. Paljud võtavad juriidiliste ohtude vältimiseks ette ennetavaid samme ja muudavad või loobuvad oma värvilisi rasse valgele eelistavatest algatustest. Mitmekesisuse programmidele pannakse uusi nimesid, muudetakse asutuste ja ettevõtete DIE meeskondade koosseisu ning tehakse koostööd juristidega. Mõned ettevõtted loobuvad värviliste rasside ja sotsiaalsete sugude eelistamisest palkamisel ning edutamisel. Selle asemel keskendutakse enam "kaasamisele". 

Samas paljud ettevõtted on suutnud oma rassistlike ja sooideoloogia värbamis ning edutamisprogramme kaitsta. Aprillis andis Texase osariigi föderaalkohus õiguse Amazonile käitada rassipõhist mustade, Ladina-Ameerika päritolu ja põlisameeriklasi eelistavat alltöövõtjate programmi. Samas antud otsus on edasi kaevatud.

Samasuguseid juriidilisi rünnakuid on õnnestunud kohtus tõrjuda ka Pfizeril ja Starbucksil. Pfizer siiski tegi oma DEI programmi ümber, muutes selle vähemalt näiliselt rassiükskõikseks.

Sellise DEI ja ESG sagimise põhjuseks on 2023. aasta juunis langetatud Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu otsus, millega kuulutati põhiseaduse vastaseks ülikoolide üliõpilaste vastuvõtul mustade eelistamine teisest rassist noortele.

Kuus kuud peale osutatud otsust väitis värbamisvaldkonna õigusteenuseid pakkuv ettevõte Littler Mendelson, et nende poolt küsitletud 320 ettevõtte juhist väitis 91 protsenti, et kohtuotsus pole neid sundinud oma DEI poliitikaid muutma. 57 protsenti kinnitas, et nad on oma ettevõtete DEI programme viimase aasta jooksul isegi laiendanud.

Kommentaatorite sõnul võib sellistest andmetest välja lugeda, et see, mida lihtsad inimesed millestki arvavad, pole oluline ja kõige tähtsam on revolutsiooni jätkumine.

Ärivaldkonna juhtide nõustamisettevõtte Integrity Development tegevjuht Eric Ellise sõnul on teatud algatuste erinevaid kaubamärke rõõmsalt ümber kujundatud aastakümneid, millise tegevuse alguseks võib pidada kodanikeõiguste liikumise aega (1960ndad). Tema sõnul on oodata, et vastusena avalikkuse pahameelele, eriti kui seda teevad nii tuntud ja mõjukad inimesed kui Elon Musk, mõeldakse välja järjest uusi sõnu. Musk kirjutas näiteks jaanuaris sotsiaalmeedias: "DEI on ainult teine sõna rassismi kohta. Häbi neile, kes seda kasutavad."

"Kui kedagi iga päev rünnatakse ja DEI kaubamärgi kaitsmiseks pole olemas tõhusaid strateegiaid, siis kahtlemata on ellujäämine keeruline. Inimesed peavad kohanema," selgitas Ellis.

Toimetas Karol Kallas