Viktor Orban ja Ursula von der Leyen Foto: Scanpix

Ajakirjandusse lekkis Euroopa Komisjonis ringlev salajane dokument, milles nähakse ette, et juhul kui Ungari Ukraina toetamise osas alla ei anna, tuleb Ungari majandusele sõda kuulutada. 

Euroopa Komisjon kavatseb juhul, kui Ungari peaminister Viktor Orbán ei lõpeta Ukraina abistamise takistamist, lõpetada igasuguste toetuste maksmise Ungarile, mis eeldatavalt mõjuks rängalt Ungari forindile ja peletaks riigist eemale välisinvesteeringud, vahendab ReMix.

Ungari valitsuse arvates tähendaks üdini korrumpeerunud Ukraina liitumine Euroopa Liiduga viimase lõppu ja Ukraina toetamisele kulutatud summade sihipärase kasutamise üle puudub järelvalve. Orbán leiab samuti, et Ukrainat võib toetada, kuid seda ei tohi teha Euroopa Liidu eelarvest, mis tähendaks kõigi liikmesriikide suuremaid sissemakseid. 

Samuti hoiab Euroopa Komisjon kinni Ungarile ette nähtud kümneid miljardeid eurosid toetusrahasid, kuna viimane ei täida "õigusriigi põhimõtete" nõudeid. Taoline väide on näiteks täna Poolas toimuva õigusriigi lammutamise taustal naeruväärne.

Lekkinud dokumendi autoriks on üks Euroopa komisjoni ametnik ja selles nähakse ette, et juhul, kui Ungari oma nõudmistest ei loobu, siis liikmesriikide juhid teevad ettepaneku peatada "Orbáni mittekonstruktiivse käitumise tõttu" kogu EL-i rahastus Ungarile.

Sellise käigu tulemusena "tunneksid rahaturud ja Euroopa ning rahvusvahelised ettevõtted väiksemat huvi Ungarisse investeerimise vastu". See omakorda "suurendaks kiiresti avaliku sektori eelarvepuudujäägi rahastamise hinda ning tooks kaasa raha väärtuse kukkumise".

Kui Euroopa Liit on sundinud Poolat, Kreekat ja Ungarit varemgi toetuste kinni hoidmise ja bürokraatlike vahenditega "viisakalt käituma", siis sellist algatust, millega nähakse ette liikmesriigi majanduse sihilik hävitamine, pole varem juhtunud.

Dokumendis juhivad komisjoni ametnikud tähelepanu Ungari majanduse nõrkadele kohtadele – kõrge avaliku sektori võlg, nõrk raha ja kõrge inflatsioon –, mida Brüssel saab riigi vastu ära kasutada.

Ungari Euroopa Liidu asjade minister János Bóka kommenteeris uudist, et Ungari ei allu väljapressimisele: "See ainult kinnitab kõike seda, millest Ungari valitsus on pikka aega rääkinud: Euroopa Liidu toetusrahasid kasutatakse Brüsseli poolt poliitiliseks väljapressimiseks."

"Ungari hinnangul ei saa siduda Ukraina toetamist ja ligipääsu EL rahadele. Ungari on pidanud ja peab jätkuvalt konstruktiivseid läbirääkimisi, kuid ei allu väljapressimisele," jätkas ta.

Budapestis asuva mõttekoja Center for Fundamental Rights (Põhiõiguste Keskus) geopoliitika analüütiku Zoltán Koskovicsi sõnul tõestab selline Ungari majanduse hävitamise ettepanek, et "Brüsselit juhivad päriselt hulluks läinud maniakid". 

Seni on EL ähvardanud Ungarit peale toetuste tõkstamise Euroopa Liidu aluslepingutes ette nähtud "tuumasõja lahendusega", ehk riigilt Euroopa Nõukogus hääleõiguse ära võtmisega.

Ühendkuningriigi uudistekanal GBNews leiab, et sellisel viisil Ungari piitsutamine näitab, et Euroopa Liidu pühendumine demokraatiale – mille eest väidetavalt Ukrainas sõditakse – pole sugugi nii ühene.

Euroopa ülemkogu järgmine kohtumine toimub 1. veebruaril.

Toimetas Karol Kallas